Ängslyckevägen avstängd från onsdag 13.3 till lördag 16.3

Ängslyckevägen i Lassas är avstängd på grund av grävningsarbeten från onsdag 13.3 till lördag 16.3 och närbuss 32 börjar köra avvikande rutt. Hållplatserna Ängslyckevägen H1772 och Ängslyckevägen H1773 är inte i bruk men det finns en tillfällig hållplats på Larsängsvägen.

Niitynperäntie poikki kaivutyömaan takia. Linja 32 poikkeusreitille Laurinniityntien kautta

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.