Hållplats Lägergatan i riktning mot Nybacka dras in 10.6

Hållplatsen Lägergatan i riktning mot Nybacka dras in permanent 10.6 på grund av arbeten. Ändringen påverkar busslinjerna 203 och 203N.

De ersättande hållplatserna på Impilaxvägen är Salmisvägen E1110 och Impilaxvägen E1121 på Befästningsvägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.