Närbuss 117 på undantagsrutt i Hagalund 27.5 - 14.6

Uppdatering: Bussen fortsätter på avvikande rutt t.o.m 14.6.

Närbuss 117 kör undantagsrutten som går via Rådarvägen i Hagalund 27.5 – 14.6 Linjen trafikerar inte Drakeldsvägen och hållplatserna E2107 och E2162. Undantagsrutten beror på arbeten på Drakeldsvägen.

Lähibussi 117 poikkeusreitillä Tapiolassa Menninkäisentien kautta 27.5.–31.5.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.