A- och K-tåg kör med glesare 20 minuters interval 17.3

På tisdag 17.3 kör A-tåg (Helsingfors-Alberga) och K-tåg (Helsingfors-Kervo) med 20 minuters interval genom dagen. Detta betyder, att vartannat tåg på dagen är ställt in. Vi informerar om nästa dagens situation en dag före.

Glesare trafik beror på personalbrist.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.