Uppdaterad: Hållplatsen Bergbrunnsbacken H4016 på Brändövägen flyttad 27-29.7.

Uppdaterad 27.7 kl 13.30: Arbetet fortsätter med en dag, till onsdag 29.7. till trafikslutet

Hållplatsen Bergbrunnsbacken (H4016) på Brändövägen flyttas för tre dagar 27-29.7 cirka 100 meter framåt i körriktningen (västerut) på grund av ett grävarbete.
Linjerna 16 och 86N mot Järnvägstorget använder hållplatsen.

karta över hållplatsen som flyttas

Stops

H4016

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.