Vårt år 2022

Konsekvenserna av coronapandemin samt krisen i Ukraina påverkade vår ekonomi 2022.

Restriktionerna upphävdes och rekommendationen för arbetet på distans upphörde. I april slutade också rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens kundantal har inte återhämtat sig till den nivån som det var före pandemin vilket påverkade biljettintäkterna negativt.

Bränslepriserna ökade på grund av kriget i Ukraina och det höjde ersättningar som vi betalade för trafiken.

På hösten började vi utreda tillsammans med våra medlemskommuner den nuvarande situationen och framtiden för kollektivtrafikens finansiering. Vårt mål är att hitta en finansieringsmodell med vilken vi kan ordna även i framtiden kollektivtrafik för Helsingforsregionens invånare som är både kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Metron förlängdes från Mattby till Stensvik

Förlängning av metron från Mattby till Stensvik öppnades för trafik tidigt på morgonen 3.12 Trafiken startade med en folkfest. 

Spårvagnslinje 9 fick förlängd rutt 17.10 Från Böle till Ilmala.

Busstrafiken mellan Helsingfors och Vanda fick tre nya stombusslinjer 300, 400 och 600 den 15 augusti. Många direkta busslinjer från Mellersta och Västra Vanda till Helsingfors centrum ersattes med anslutningslinjer som kompletterar stombussar. 

Vi startade förberedelserna inför lanseringen av snabbspårvägen mellan Östra centrum och Kägeludden senast 2024.

HRT:s styrelse fattade beslut om de nya busslinjerna i Hagalund och Alberga i februari 2022. En del av förändringarna beror på lansering av snabbspårvagnen. 

 

Personal: "Tillsammans lyckas vi"

I slutet av 2022 hade HRT 406 anställda. 92 procent av personalen har en fast anställning.

Under 2022 började vi verkställa strategin med teman ”Tillsammans lyckas vi”. Samma tema var centralt i utarbetande av organisationsförnyelsen och av den nya verksamhetsmodellen. Hybridarbete blev en fast del av vanligt arbete.

I personalenkäten gav 83 procent av personalen respons. De viktigaste sakerna enligt enkäten upplevdes vara meningsfulla arbetsuppgifterna, rättvis lön och naturaförmåner samt balans mellan arbetet och fritiden.

Som helhetsbetyg för arbetsnöjdheten blev 69 när motsvarande siffra år 2022 var 66.

 

År 2022 i siffror

Via länken hittar du information om bland annat hur många resor gjordes i HRT-trafiken, hur pålitlig vår trafik var och hur många fordon behövdes för att köra denna trafik.