Talous

Toimintatulot ja -menot

HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2018 HSL:n toimintatuloista 51,6 prosenttia saatiin matkustajilta kerätyistä lipputuloista, 47,6 prosenttia jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista ja 0,8 prosenttia muista tulolähteistä. Jäsenkunnille kohdistetaan toiminnasta aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2018

milj. €
Lipputulot 370,1
Kuntaosuudet 341,1
Muut tulot 5,7*)
Yhteensä 716,9
*) Mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.  


Toimintamenot 2018

 
Liikennöinti 498,8
Infra 141,2
Palvelujen ostot 36,1
Henkilöstö 22,0
Muut 10,2
Yhteensä 708

Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

HSL:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa toteutetaan HSL:n strategian linjauksia ja tavoitteita sekä määritellään vuosittaiset kuntayhtymän tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat. Hallitus käsittelee kesäkuussa HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman, joka lähetetään lausunnoille jäsenkunnille viimeistään 15. kesäkuuta. Jäsenkunnat antavat lausuntonsa viimeistään 31. elokuuta. HSL:n yhtymäkokous päättää talousarvion sitovat määrärahat (käyttötalousmenot, investointimenot, kuntaosuudet yhteensä) viimeistään marraskuun loppuun mennessä.