Toimintatulot ja -menot

Rahoitamme toimintamme lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2019 toimintatulomme olivat 748 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 51 prosenttia, jäsenkuntien maksamien kuntaosuukisien osuus  47 prosenttia ja 2 prosenttia tuli muista tulolähteistä. Toimintamenomme olivat yhteensä 735 miljoonaa euroa. Liikennöinnistä maksettavat operointikustannukset olivat yhteensä 514 miljoonaa euroa eli 70 % toimintamenoista.

Toiminnasta aiheutuvat kulut kohdistetaan jäsenkunnille palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2019 milj. €
Lipputulot 383,1
Kuntaosuudet 348,1
Muut tulot * 17,0
Yhteensä 748,2

*) mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.

Toimintamenot 2019 milj. €
Liikennöinti 514,60
Infra 150,7
Palvelujen ostot 37,2
Henkilöstö 23,0
Muut 9,8
Yhteensä 735,3

 

Talouden raportit