Talous

Toimintatulot ja -menot

HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuoden 2016 talousarviossa HSL:n toimintatuloista 49,3 prosenttia arvioidaan saatavan matkustajilta kerätyistä lipputuloista, 48 prosenttia jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista ja 2,7 prosenttia muista tulolähteistä. Jäsenkunnille kohdistetaan toiminnasta aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja matkakorttijärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2016

milj. €
Lipputulot 322,0
Kuntaosuudet 309,9
Muut tulot 15,3 *)
Yhteensä 647,2
*) Mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.  


Toimintamenot 2016

 
Liikennöinti 492,5
Infra 99,2
Muiden palvelujen ostot 33,4
Henkilöstö 19,7
Muut 9,4
Yhteensä 654,2
   

 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

HSL:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa toteutetaan HSL:n strategian linjauksia ja tavoitteita sekä määritellään vuosittaiset kuntayhtymän tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat. Hallitus käsittelee kesäkuussa HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman, joka lähetetään lausunnoille jäsenkunnille viimeistään 15. kesäkuuta. Jäsenkunnat antavat lausuntonsa viimeistään 31. elokuuta. HSL:n yhtymäkokous päättää talousarvion sitovat määrärahat (käyttötalousmenot, investointimenot, kuntaosuudet yhteensä) viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökset

Tilinpäätöksestä päätetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa.

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaukset raportoidaan hallitukselle ja konserniraportit kunnille neljän kuukauden välein (huhtikuu, elokuu ja tilinpäätösennuste).