Talous

Toimintatulot ja -menot

HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuonna 2019 HSL:n toimintatuloista 51 prosenttia saatiin matkustajilta kerätyistä lipputuloista, 47 prosenttia jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista ja 2 prosenttia muista tulolähteistä. Jäsenkunnille kohdistetaan toiminnasta aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja lippu- ja informaatiojärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2019

milj. €
Lipputulot 383,1
Kuntaosuudet 348,1
Muut tulot 17,0
Yhteensä 748,2
*) Mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.  


Toimintamenot 2019

milj. €
Liikennöinti 514,6
Infra 150,7
Palvelujen ostot 37,2
Henkilöstö 23,0
Muut 9,8
Yhteensä 735,3


 

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

HSL:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa toteutetaan HSL:n strategian linjauksia ja tavoitteita sekä määritellään vuosittaiset kuntayhtymän tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat. Hallitus käsittelee kesäkuussa HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman, joka lähetetään lausunnoille jäsenkunnille viimeistään 15. kesäkuuta. Jäsenkunnat antavat lausuntonsa viimeistään 31. elokuuta. HSL:n yhtymäkokous päättää talousarvion sitovat määrärahat (käyttötalousmenot, investointimenot, kuntaosuudet yhteensä) viimeistään marraskuun loppuun mennessä.