Talous

Toimintatulot ja -menot

HSL rahoittaa toimintansa lipputuloilla, kuntaosuuksilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Vuoden 2017 talousarviossa HSL:n toimintatuloista 51 prosenttia arvioidaan saatavan matkustajilta kerätyistä lipputuloista, 46,5 prosenttia jäsenkuntien maksamista kuntaosuuksista ja 2,5 prosenttia muista tulolähteistä. Jäsenkunnille kohdistetaan toiminnasta aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lipputulokertymän mukaisesti. Kustannusten jaossa käytettävät kysyntätiedot (nousut ja matkustajakilometrit liikennemuodoittain ja kunnittain) perustuvat lippulajitutkimuksiin ja matkakorttijärjestelmän tietoihin tai muihin vastaaviin luotettavista lähteistä kerättyihin tietoihin.

Toimintatulot 2017

milj. €
Lipputulot 343,6
Kuntaosuudet 313,3
Muut tulot 17,2 *)
Yhteensä 674,2
*) Mm. valtion tuet, tarkastusmaksutulot ja vuokratulot.  


Toimintamenot 2017

 
Liikennöinti 502,8
Infra 109,8
Muiden palvelujen ostot 34,6
Henkilöstö 20,4
Muut 10,3
Yhteensä 677,9
   

Vuosikertomus 2017

 
Vuosikertomus 2016  

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmat

HSL:n talousarviossa ja taloussuunnitelmassa toteutetaan HSL:n strategian linjauksia ja tavoitteita sekä määritellään vuosittaiset kuntayhtymän tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi käytettävissä olevat voimavarat. Hallitus käsittelee kesäkuussa HSL:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman, joka lähetetään lausunnoille jäsenkunnille viimeistään 15. kesäkuuta. Jäsenkunnat antavat lausuntonsa viimeistään 31. elokuuta. HSL:n yhtymäkokous päättää talousarvion sitovat määrärahat (käyttötalousmenot, investointimenot, kuntaosuudet yhteensä) viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaukset raportoidaan hallitukselle ja konserniraportit kunnille neljän kuukauden välein (huhtikuu, elokuu ja tilinpäätösennuste).