Kirkkonummi ja Sipoo siirtyvät syksyllä HSL:n suunnittelemille reiteille

HSL:n tavoitteina suunnittelussa ovat olleet linjastojen selkeyttäminen ja yhteyksien tihentäminen.

HSL laati Sipooseen linjastosuunnitelman vuoden 2013 keväällä ja Kirkkonummelle jo vuonna 2011. Suunnitelmat tulevat todeksi syysliikenteestä 2014 lähtien, kun järjestelyvastuu kuntien bussiliikenteestä siirtyy liikennöitsijöiltä HSL:lle.

HSL suunnittelee ja kilpailuttaa reitit sekä hankkii liikenteen. Liikennöitsijät suunnittelevat edelleen   aikataulut, mutta HSL:n antamien palvelutaso-ohjeiden puitteissa.
HSL:n reittisuunnittelun tavoitteena on ollut luoda kumpaankin kuntaan entistä selkeämpi ja suoraviivaisempi linjasto, joka matkustajan on helppo hahmottaa.
 

Sipooseen liityntälinjoja 

Sipoossa uusi linjasto parantaa sipoolaisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolella ja tarjontaa on entistä tasaisemmin eri aikoina. Ilta- ja viikonloppuliikenne lisääntyy Nikkilän ja Söderkullan sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä.

Itäkeskuksen ja Söderkullan välillä sekä reitillä Kerava–Talma–Nikkilä liikennöidään joka päivä, samoin Nikkilän ja Söderkullan sekä Söderkullan ja Eriksnäsin välillä. Täydentävää arkiliikennettä on välillä Rautatientori–Nikkilä. Lisäksi Sipoon kylistä ajetaan Nikkilään ja Söderkullaan koululaislinjoja, jotka palvelevat myös työmatkayhteyksiä.

Helsingin keskustasta Etelä-Sipooseen kulkeva linja 841 muuttuu syksyllä liityntälinjaksi Itäkeskuksen metroasemalta Söderkullaan. Myös yhteydet Helsingin suunnasta Nikkilään muuttuvat vaihdollisiksi Keravan aseman kautta arki-iltaisin ja viikonloppuisin.
Hiljaisen ajan yhteydet Helsingin ja Nikkilän välillä eivät kuitenkaan harvene, sillä lyhyttä liityntälinjaa on mahdollista ajaa tiheämmin kuin suoraan Helsinkiin ajavaa linjaa.

HSL karsii Kirkkonummen reittiversioita

Kirkkonummella reittiversioiden määrä vähenee yli sadasta pariinkymmeneen. Palvelutaso kohenee  erityisesti haja-asutusalueilla, missä bussiliikenne palvelee jatkossa kaikkina arkipäivinä. Aikaisemmin monille alueille ei ole päässyt koulujen loma-aikoina. Useimpiin Kirkkonummen kohteisiin, joihin ei nyt ole liikennettä kesäisin, on sitä jatkossa.

Espoon ja Kirkkonummen väliset yhteydet paranevat, kun Espoon sisäinen linja 87 muuttuu linjaksi 287, jonka reitti jatkuu Kolmirannasta Veikkolaan. Lisäksi aloittaa uusi linja 911 Kauklahti - Masala - Kirkkonummi.

Kirkkonummen linjastosuunnitelma

Sipoon linjastosuunnitelma

HSL ratkaisi Sipoon ja Kirkkonummen tarjouskilpailun 11.2.2014

Kommentit

Linja 985 parantaa kasvavan Talman alueen yhteyksiä. Kerava valittiin liityntäasemaksi, koska sieltä on nopeat jatkoyhteydet junalla ja koska Talma on matkan varrella. Jokivarrentien yhteydet säilyvät hyvällä tasolla arkena, aikoina jolloin matkustajia on eniten.

https://sites.google.com/site/hotmailloginemail/

991 reittisuunnittelussa on varmaan tullut Nikkilän päässä jokin virhe. Aamu- eikä iltapäivän 991 vuoro menekään Leppätien koulun läheisyyteen. Ala-astelaisten pitäisi kävellä Kuntalalta yli kilometri koululle ja iltapäivällä siis yli kilometri pysäkille. Näin ollen lapset eivät ehdikään ensimmäiseen bussiin iltapäivällä vaan joutuvat odottamaan seuraavaa, tunnin kuluttua lähtevää bussia. Reitistä vielä: Ensin on ahnehdittu Neiti Miilintien koulu ja Opintien koulu Söderkullassa Eriksnäs-Nikkilä-linjalle ja sitten vielä kaiken istumisen päätteeksi pitäisi toisessa päässä kävellä yli kilometri (ilman kevyen liikenteen väyliä) kouluun. Takaisin tullessa sitten odotetaan bussia melkein tunti ja kodin päässä taas kierretään Söderkullan koulut. Eikä bussipysäkitkään sijaitse kodin vieressä vaan sittenkin vielä kävellään... ei tämä oikein nyt koulu-kuljetukselta vaikuta... vaan ihan joltain muulta. Toivottavasti asia saadaan korjattua eli bussi 991 alkaa jatkossa tekemään Nikkilänkin päässä koulukierroksen, eli ajaa Nikkilän liikenneympyrästä kohti Leppätien koulua ja käy siellä päin kääntymässä ennen kuin menee takaisin liikenneympyrälle ja sieltä sitten linja-autoasemalle. Jos Söderkullan koulut kierretään, niin viedään sitten Nikkilään kouluun menijätkin perille asti, edes lähelle, kuten on aiemminkin tehty. Riittää varmasti, että tämän lisäkierroksen tekevät aamun 7 ja 8 jälkeen Eriksnäsistä lähtevät bussit ja iltapäivällä 12, 13, 14 ja 15 lähtevät Nikkilän vuorot. HSL-liittyminen ei saisi ainakaan huonontaa koululaisten reittejä. Ehkä suunnittelija-Petrillä ei ole ollut tiedossaan sitä, että Etelä-Sipoosta menee kymmeniä kielikylpyläisiä Leppätien kouluun Nikkilään päivittäin.

Linjat 992 ja 993 Söderkullasta kääntyvät Nikkilään tullessaan Nikkiläntielle (Leppätien koulun lähelle). Linjaa 991 liikennöidään joka päivä laajalla liikennöintiajalla, ja tällaisilla linjoilla halutaan olevan sama reitti silloin kun se on suinkin mahdollista. Jos 991 ajaisi muutaman lähdön toista reittiä Nikkilässä, jäisi näillä lähdöillä keskeinen Kuntalan pysäkkipari väliin.
Sipoon uusi bussiliikenne on tarkoitettu kaikille, ei pelkästään koululaisille. Toki olemme yrittäneet ottaa koululaisten matkat huomioon mahdollisimman hyvin. Kysynnän kasvu on tarpeellista, jotta liikennöintiaikoja voitaisiin myöhemmin laajentaa ja vuorovälejä tihentää.

Loistavaa, jos Kirkkonummen keskustan alueella palvellaan säännöllisesti muitakin paikkoja kuin rautatieaseman ja liikennevaloristeyksen pysäkkejä. Saatan jopa siirtyä takaisin joukkoliikenteen käyttäjäksi.

Meneekö silti 87(287) espoon keskukseen ? tai hirvisuonkautta

Miten Jokivarrentiellä asuvat sipoolaiset pääsevät iltaisin ja viikonloppuisin Helsinkiin tai Helsingistä kun liityntäyhteys kulkee Nikkilästä Keravalle suoraan?
Tällä hetkellä on edes muutama bussivuoro viikonloppuna Jokivarrantiellä!

Jos HSL väittää Sipoon kuuluvan alueeseensa, ainakin Sipoon sisäinen liikenne on järjestettävä Nikkilään myös viikonloppuisin! Mikä ihmeen parannus on, että pyhien 3 tunnin vuoroväli alkaa venyä 30 tuntiin? HSL lienee myös huomannut, että Nikkilän isot kaupat ovat avoinna arkisin kello 21:een, ja niin henkilökunnalle kuin asiakkaille pitäisi turvata kotimatka ainakin nykyiseen malliin.

Ilmeisesti liikennöijä päättää aikataulujen yksityiskohdat, joten riittää että HSL ei suorastaan kiellä tulevalta liikennöijältä maalaisjärjen käyttöä.

Nikkilän iltayhteydet hoituvat jatkossa linjalla 985 Talman kautta Keravalle, josta on yhteys R- ja H-junille. Kun siirrytään liityntälinjaan, se pystyy ajamaan useammin vähemmällä bussimäärällä. Nikkilästä lähtee bussi Keravalle kerran tunnissa noin klo 22:30 asti, sunnuntaisin noin klo 18:30 asti.

Linja 985 parantaa kasvavan Talman alueen yhteyksiä. Kerava valittiin liityntäasemaksi, koska sieltä on nopeat jatkoyhteydet junalla ja koska Talma on matkan varrella. Jokivarrentien yhteydet säilyvät hyvällä tasolla arkena, aikoina jolloin matkustajia on eniten.

Liikennöitsijä suunnittelee lopulliset aikataulut, jotka vahvistuvat myöhemmin keväällä. Palvelutaso, reitit ja liikennöintiajat on suunniteltu Sipoon linjastosuunnitelman pohjalta. Linkki suunnitelman pdf-versioon on yllä olevan uutisen lopussa.

Miksi kaikki yhteydet ovat viikonloppuisin ja iltaisin vain Nikkilästä Talman kautta Keravalle? Eihän Nikkilässä asu kuin pieni osa Sipoon asukkaista
Osan bussesista pitäisi mennä Jokivarren kautta vaikka Korsoon, suuron tarve on kuitenkin Helsinkiin päin eikä pohjoiseen

Miksi linjan 841 suora yhteys keskustaan katkaistaan?

Itäkeskuksesta on erittäin hyvät yhteydet moneen suuntaan muun muassa metrolla, runkolinja 550:lla ja bussilla 58.

Kun linja 841 päättyy Itäkeskukseen, se pystyy ajamaan useammin vähemmällä bussimäärällä, ja aikataulut pitävät paremmin paikkansa.
Metron matka-aika Itäkeskuksesta Rautatientorille on 14 minuuttia, ja Rautatientorilta se jatkaa vielä Kamppiin ja Ruoholahteen, tulevaisuudessa vielä Espooseen. Metron vuoroväli on 4-5 minuuttia, ja tulevaisuudessa se tihenee.

Linjaa 58 on itse asiassa ja totta puhuen suunniteltu kehitettävän Herttoniemeen päättyväksi. Voidaanko tämän muutoksen toteuttamisen yhteydessä siirtää myös linjan 841 päätepysäkki Herttoniemeen? Metrolla ei pääse Alppilaan (kuten linjalla 840 nyt) eikä Pasilaan.

Kuinka helppoa Sipoossa on ensi syksynä havaita uudenvärisen bussin ajaminen Jokivarrentiellä iltaisin kauppojen sulkeutumisen aikaan (jotta saa ostokset ja itsensä kotiin)? Entä viikonloppuisin? Paljonko U-liikennettä säilytetään iltaisin ja viikonloppuisin?

Busseihin tulee modernit yhtenäiset linjakilvet, joten näkyvyys paranee.

Rautatientorilta lähtevät ja Jokivarrentietä ajavat linjat 785-788 liikennöivät maanantaista perjantaihin noin klo 5:30-20:00. Vuoroväli ruuhka-aikaan tihenee nykyiseen verrattuna hieman. Lisäksi säilyy perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä yövuoro. Viikonloppuisin eivät Jokivarrentien bussit aja, koska Nikkilässä siirrytään liityntäliikenteeseen Keravan kautta (linja 985). Näin saadaan Nikkilään tasainen vuoroväli kerran tunnissa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Osa Jokivarrentietä ajavista vuoroista jatkaa Nikkilästä eteenpäin: 786 Järvenpäähän, 787 Pornaisiin ja 788 Porvooseen. Jatko-osuuksista vastaa Uudenmaan ELY. Nämä vuorot korvaavat nykyisen U-liikenteen. Reitille Järvenpää-Pornainen-Nikkilä-Porvoo (linja 988) tulee Uudenmaan ELY:n järjestämää viikonloppuliikennettä.

Tarkoittaako "noin klo 5:30-20:00" edes sitä, että viimeinen bussi myös suunnassa Nikkilästä Jokivarrentielle lähtee noin kello 20? (Mielestäni on sitten makuasia, ajaako viimeinen lähtö Helsinkiin asti, kunhan ennen varikolle poistumistaan edes jonnekin Vantaalle mistä matkustajat voivat vaihtaa eteenpäin.)

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.