HSL:n hallitus korostaa yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmän kehittämiseen

Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet, vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Kasvavalla seudulla tämä edellyttää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn palvelutason nostoa. Lisäksi tulee hyödyntää tehokkaasti informaatio- ja ohjauskeinoja sekä huolehtia logistiikan tarpeista ja tieliikenteen toimivuudesta.

Linjaukset sisältyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

Tavoitteena on ohjata väestön kasvusta johtuva liikkumistarpeen lisääntyminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.  Kun rakentaminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja liikenteen solmukohtiin sekä suositaan täydennysrakentamista, kaupunkirakenne tiivistyy. Tämä tukee kestävää liikkumista sekä vähentää liikkumistarvetta ja tieliikenteen kasvupaineita ja parantaa siten elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta.

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla matkoja voidaan ohjata joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Hinnoittelu lisää jonkin verran autoilun kustannuksia, mutta ilman hinnoittelun käyttöönottoa tieverkko ruuhkautuu, mikä haittaa kaikkia tiellä liikkujia ja myös tavaraliikenteen sujuvuutta.

”Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun ja sen toteutustapojen tarkempi selvittäminen seudulla aloitetaan ennen kesää. Mahdolliset tuotot tulee ohjata seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen”, Suvi Rihtniemi painottaa. Mahdollisesta ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöönotosta ja toteutusmallista päätetään erikseen osana koko liikennejärjestelmän rahoituspohjaa.

Liikennejärjestelmäpäätökseen on listattu myös kiireellisyysjärjestys infrastruktuurin kehittämishankkeille, jotka tulisi aloittaa vuoteen 2025 mennessä. Listalle on koottu seudun kilpailukyvylle tärkeät hankkeet. Pisararata on listalla kuudentena.

”Valtioneuvoston viimeviikkoinen päätös jättää Pisararadan aloitusraha pois kuluvan vuoden lisäbudjetista ei vaikuta HLJ-listan järjestykseen. Lähdemme siitä, että kuntien ja valtion välinen MAL-aiesopimus ja sen tarkistus viime syksyltä ovat edelleen voimassa. On tärkeää, että valtio jatkossa osoittaa vahvaa sitoutumista sopimuksen noudattamiseen ja sen määrätietoiseen edistämiseen. Tämä on oleellista, jotta voimme turvata metropolialueen kilpailukyvyn”, Rihtniemi toteaa.

HLJ 2015 on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa. Suunnitelmissa rakentamista ja liikennettä tarkastellaan 14 kunnan muodostamana kokonaisuutena. Helsingin seutua kehitetään yhtenäisenä metropolialueena, jossa on eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne.

HSL:n hallitus lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-johtokunnan kautta KUUMA-kuntiin päätöksentekoa varten. Maankäyttösuunnitelma ja asuntostrategia menevät Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) kautta kuntiin hyväksyttäväksi. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta neuvotellaan vuosille 2016–2019 MAL-aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit niiden toteuttamiseksi.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884
liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen, puh. 040 501 3362

Kiireellisyysjärjestys infrastruktuurin kehittämishankkeille, jotka tulisi aloittaa vuoteen 2025 mennessä:

1a.       Pienet kustannustehokkaat toimet KUHA *
1b.      Helsingin kantakaupungin raitioverkko
2.         Keravantien Mt 148 parantaminen
3.         Pasilan läntinen lisäraide
4.         Pasila–Riihimäki -rataosuus, 1.vaihe *
5.         Metro Matinkylä–Kivenlahti + tie- ja katujärjestelyt *                         
6.         Pisararata *
7.         Klaukkalan ohikulkutie Mt 132 *          
8.         Hyrylän itäinen ohikulkutie, 1.vaihe *                             
9.         Helsingin ratapihan toiminnallinen parantaminen HELRA                    
10.       Päätieverkon seuranta- ja ohjausjärjestelmän kehittäminen           
11.       Keskisuuret tiepaketit (joukkoliikenteen kilpailukyky tieverkolla, ajoneuvoliikenteen ruuhkautumisen
             hallinta)
12.       Keski-Uudenmaan logistiikan yhteystarve, 1.vaihe
13.       Espoon kaupunkirata (Leppävaara–Espoon keskus)                             
14.       Raide-Jokeri                    
15.       Ruskeasannan asema
16.       Kehä I, 2. vaihe    

Mikäli jokin hanke ei etene, se ei saa olla esteenä järjestyksessä seuraavien hankkeiden toteutukselle.

* Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä sopimuksessa suurten infrahankkeiden ja asumisen edistämiseksi nimetyt hankkeet.


Raportti: HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

HLJ 2015 esittelykalvot

Esite HLJ 2015

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

www.hsl.fi/hlj

Kommentit

HLJ on laaja kokonaisuus, jota HSL on tehnyt yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan, Liikenneviraston, Uudenmaan ely-keskuksen ym. kanssa. Lopputulos on kaikkia osapuolia tyydyttävä kompromissi. Hankelista on vain pieni osa HLJ:tä.
Vaikka Espoon kaupunkirata ja Raide-Jokeri ovatkin vasta sijoilla 13 ja 14, listan kärkipäässä ovat kuitenkin Länsimetron jatke Kivenlahteen ja Pisararata (jonka kohtalo tosin juuri nyt on epäselvä).
Lisäksi voidaan ajatella niinkin, että kun listan kärkipään kohtalaisen pienet investoinnit on tehty, voidaan siirtyä suurempiin ja kalliimpiin. Pienet ja kustannustehokkaat hankkeet helposti unohtuvat, kun huomio kiinnittyy suuriin ja näyttäviin.

Aivan käsittämätöntä puuhastelua jälleen kerran. Raidejokerin mutaan polkeminen jatkuu vaikka 550-busseihin on vaikeuksia ihmisillä mahtua ruuhkassa. Silti mm. ohikulkutiet jne ovat tämän joukkoliikenteen edistäjän mielestä tärkeämpiä! Luulisi jo hallituksen punastelevan häpeästä! Seuraavaksi HSL priorisoi Rovaniemen ohitustietä ja Kainuun luontopolkua Helsingin seudun joukkoliikenteen parantamiseksi?

Samaa dissausta kokee Espoon kaupunkirata. Hyvä esimerkki oli aamulla 3.3.2015 kun junat ei kulkeneet ja ihmiset eivät mahtuneet korvaaviin busseihin. Eli kysyntää lienee ihan kohtuullisesti luotettavalle yhteydelle.

Tällaisilla päätöksillä HSL vain pakottaa ihmisiä ostamaan auton ja kulkemaan autolla. Kun joukkoliikenteeseen ei mahdu tai se ei kulje luotettavasti.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.