Raitiolinjasto ja Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuvat

Helsingin seudun joukkoliikenteessä tapahtuu merkittäviä muutoksia myös vuonna 2017. Tämän vuoden suurimpiin uudistuksiin kuuluvat Helsingin raitiolinjojen ja Koillis-Helsingin bussien uudet reitit. Nämä ja muut HSL:n liikenteeseen vuodeksi 2017 suunnitellut muutokset sisältyvät HSL:n julkaisemaan liikennöintisuunnitelmaan. Raitiovaunujen ja Koillis-Helsingin bussien lisäksi muutoksia on tulossa metron sekä eteläisen Espoon ja Lauttasaaren bussiliikenteeseen länsimetron liikennöinnin aloittamisen yhteydessä.

Liikennöintisuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on ollut, että länsimetro aloittaisi liikennöintinsä kesäliikenteen alussa 19.6.2017. Mikäli länsimetro ei ole valmis liikennöitäväksi vielä tuolloin, Etelä-Espoon, Lauttasaaren ja Kirkkonummen bussit jatkavat liikennöintiään toistaiseksi samalla linjastolla kuin talvikaudella 2016–2017.

Liikennöintisuunnitelma oli kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla vajaan kuukauden ajan 14.12.2016–10.1.2017, ja siihen jätettiin 190 kommenttia.

”Länsimetron liikenteen käynnistyminen sekä siihen liittyvät laajat bussiliikenteen muutokset ovat tämän vuoden merkittävin liikennemuutos, jonka toteuttamiseen ja josta viestimiseen tulemme keskittämään voimamme”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Muita merkittäviä muutoksia tulevat olemaan raitioliikenteen uudet yhteydet kantakaupungissa sekä Koillis-Helsingin laaja linjastouudistus.

”Myös näiden muutosten sujuva ja hyvin viestitty toteutus on HSL:n tärkeysjärjestyksessä korkealla tänä vuonna”, Anttila jatkaa.

Ratikkauudistuksen taustalla kantakaupungin kasvava liikenne

Raitiolinjasto uudistuu perusteellisesti syysliikenteen alussa 14.8.2017, jolloin linjat 1, 2, 3, 7 ja 9 saavat uudet reitit.

Linja 1 alkaa kulkea Eirasta Käpylään Fredrikinkadun, Bulevardin, Lasipalatsin, Runeberginkadun, Sörnäisten ja Mäkelänkadun kautta, ja se alkaa kulkea myös viikonloppuisin.

Linjojen 2 ja 3 rengas puretaan pohjoispäässä, ja linja 2 alkaa liikennöidä Länsi-Pasilaan. Linja 3 alkaa liikennöidä myöhemmin syksyllä 2017 Kuusitielle, kun Reijolankadun ratayhteys on valmistunut. Sitä ennen linja kulkee 14.8. alkaen väliaikaisesti Töölön hallille.

Myös linjojen 7A ja 7B muodostama rengas puretaan, ja 7 alkaa liikennöidä Länsiterminaalilta Rautatieaseman kautta nykyisen raitiolinja 7A:n ja 7B:n reittiä Senaatintorilta Sörnäisten kautta Pasilaan. Pasilassa linjan päätepysäkki on Pasilan aseman mittavien rakennustöiden vuoksi Länsi-Pasilan puolella.

Linja 9 taas siirtyy kulkemaan eteläpäässään Jätkäsaareen uutta Välimerenkadun raitiotietä pitkin. Linjasta 7 tulee siis Länsiterminaalin pääasiallinen joukkoliikenneyhteys.

Raitiolinjaston pääpiirteet ovat pysyneet muuttumattomina jo vuosikymmenten ajan, mutta kun liikenne Helsingin kantakaupungissa kasvaa ja uusia alueita rakennetaan, myös raitioliikenteen on sopeuduttava palvelemaan uusia liikkumistarpeita.

Raitioliikenne uudistuu myös tulevina vuosina, kun uusia alueita ja rataosuuksia valmistuu.

HSL:n hallitus hyväksyi raitioliikenteen linjastosuunnitelman helmikuussa 2015.

Lue lisää raitiolinjaston uudistuksesta: https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/raitioliikenteen-linjastosuunnitelma

Bussilinjaston suurimmat uudistukset Koillis-Helsingissä, joitain muutoksia myös muualla

Syysliikenteen alussa 14.8.2017 bussilinjasto uudistuu Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaisesti. Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, eikä se enää palvele alueella kulkijoiden liikkumistarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi vuonna 2015 avatut Kehärata ja runkolinja 560 ovat muuttaneet Koillis-Helsingin liikennettä merkittävästi ja tarjonneet uusia yhteyksiä. Linjaston tavoitteena on tarjota hyvät yhteydet niin Koillis-Helsingin sisällä kuin Helsingin kantakaupunkiinkin.

Lue lisää Koillis-Helsingin linjastouudistuksesta: https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/koillis-helsingin-linjastosuunnitelma

Helsingin kantakaupungissa linjan 17 reitti muuttuu korvaamaan raitiolinjojen 1 ja 1A poistuvaa reittiosuutta. Yöliikenteessä linjan 18N reittiä jatketaan kesäliikenteen alussa 19.6.2017 Eirasta Hernesaareen, ja linjan 23N reittiä taas jatketaan Rautatientorilta Jätkäsaareen syysliikenteen alussa. Tällä pyritään palvelemaan etenkin kasvaneiden asuinalueiden yhteyksiä.

Myös muualla Helsingissä liikenne muuttuu etenkin alueilla, jotka ovat viime vuosina kasvaneet: linjojen 37 ja 39N reittiä jatketaan syysliikenteen alussa Malminkartanosta Honkasuolle, ja linjan 89 reittiä varaudutaan jatkamaan Laajasalon Yliskylästä Gunillankallioon.

”Palautteessa korostui laajasalolaisten huoli voimakkaasti kasvavan Gunillankallion ja Kruunuvuorenrannan alueen bussiliikenteen riittävyydestä. Tulemme kevään aikana vielä selvittämään tarkemmin Laajasalon bussiliikenteen lähivuosien muutostarpeita”, Anttila sanoo.

Vantaalla linjan 561 reittiä jatketaan Aviapoliksesta lentoasemalle. Lisäksi Aviapoliksen alueella aloittaa syysliikenteen alussa pilottihankkeena uusi päivittäin aamuneljästä yhteen kulkeva sukkulalinja 601 (Lentoasema–Aviapoliksen asema–Jumbo), jonka liikennöintikustannuksiin alueen yritykset osallistuvat.

Pieniä muutoksia on suunnitteilla myös Espooseen. Kirkkonummen, Keravan ja Sipoon bussiliikenteeseen ei ole suunnitteilla suuria muutoksia.

Junaliikenteessä lisätään kalustoa pahiten ruuhkautuneille vuoroille. Lisäksi E-junan liikennöinti laajenee: juna kulkee lauantai-iltaisin nykyistä myöhempään ja alkaa liikennöidä myös sunnuntaisin.

Suomenlinnan lauttaliikenteessä varaudutaan lisäämään vuoroja syksyn ja kesän viikonloppuihin. Viime syksyn viikonloppuina Suomenlinnan liikenne ruuhkautui.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittava liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma muodostaa perustan aikataulujen laatimiselle ja on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat ovat voineet osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Vuoden 2017 muutokset pähkinänkuoressa:

- Helsingin raitiolinjasto uudistuu (14.8.)

- Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu (14.8.)

- Vantaalla bussilinjan 561 reittiä jatketaan Aviapoliksesta lentoasemalle, ja uuden sukkulabussilinjan 601 liikenne alkaa Aviapoliksen suuralueella (14.8.)

- Kun metroliikenne Ruoholahden ja Matinkylän välillä käynnistyy, myös Etelä-Espoon, Lauttasaaren ja Kirkkonummen bussilinjastot uudistuvat

Liikennöintisuunnitelma 2017-2018.pdf

Kommentit

Closer to autumn we will see how the system works and if those changes were worth our efforts and time. So, in August the bus line will be renewed in accordance with the North-East Helsinki plan. The funniest thing is that current Northeast Helsinki bus line was planned about 20 years ago and still nothing has been done to serve the needs of traveling people in the best possible way. In addition, the Ring Circuit and Main Line 560, opened in 2015, have significantly shifted the traffic of North-East Helsinki and provided new connections. Check for more details about new traveling program at http://www.writemyessay24h.net/ and leave your feedback.

Todella surullista, että linjan 2 reitti muuttuu Arkadiankadulle eikä enää palvele Kampin terminaalia Simonkadun kautta. Oli kätevä suora yhteys Töölöstä Kamppiin tai Kampista Senaatintorille / Olympiaterminaaliin. Arkadiankadun reitillä on sen sijaan melko vähän hyötyä.

Teidä pitää hommata kesäturisteille , siis elokuulle , opastusta rautatientorin pysäkeille . Juuri niillä pysäkeillä on paljon turisteja kyselemässä mikä menee minnekin ja millä pääsee mihinkin. Helsinkiläiset eivät enää osaa neuvoa koska eivät itsekään enää tiedä raitiovaujen reiteistä mitään. Turistit ovat maksavia asiakkaita .

Kuinka Yrttimaantieltä ja Yläkaskentien nurkilta pääsee esim. Mäkelänkadulle ja Oulunkylään, kun 72 lakkaa kulkemasta. Jäävätkö nämä tiet kokonaan ilman busseja, kun 77A myös lakkautetaan? Mitä useampi vaihto sen pidempi aika menee kulkemiseen.

Millä perusteella Arabianrannan joukkoliikenteen palvelutasoa heikennetään kerralla näin tuntuvasti? Raitioliikenteen vuorovälin harventaminen johtaa jo itsessään erittäin ruuhkaisiin ja täysiin vaunuihin, eikä harva vuoroväli houkuttele ketään ratikan käyttäjäksi. Hämmästyttävintä kuitenkin on, että samaan aikaan kaksi taajaan liikennöivää bussivuoroa siirretään Hämeentieltä pois. Suunnitelma on Arabian kannalta surkea ja vaatisi pikaista korjausliikettä. Onhan korjaus tähän tulossa?

Koillisen pidentyneet bussireitit tietävät työmatkalaiselle sitä, että et voi enää millään luottaa siihen, että bussi tulisi ajallaan.
Vielä, kun joudut kulkemaan töihin 2- 3 eri kulkuvälineellä niin sitä alkaa harkita, että ottaako pyörän vai auton käyttöönsä.
Lopettakaa edes nämä täysin turhat bussien odotukset juna-asemilla (esim. 69) silloin harvoin, kun bussi kulkee ajoissa ja olisi mahdollisuus vaihtaa seuraavalle linjalle tämä ei sen takia onnistu, että bussi on lopulta aikataulusta myöhässä kiitos sen, että odotellaan tyhjällä pysäkillä, että bussi saa jatkaa matkaa.

Onkohan tätä nyt mietitty ihan loppuun asti Arabianrannan alueen osalta. Muutin itse alueelle pari vuotta sitten nimenomaan hyvien liikenneyhteyksien vuoksi ja nyt kun koko aluekkin alkaa vasta olemaan valmis, niin julkisen liikenteen palveluita päätetäänkin karsia. Vaikuttaa siltä, ettei päättäjillä ole mitään todellista käsitystä siitä, kuinka tukossa bussit ovat jo nykyisellä kapasiteetillä Arabianrannan Hämeentien osuudella ja voin vain kuvitella mikä tilanne räjähtää syksyllä käsiin kun 68 ja 74 liikenne siirretään Kustaa Vaasan tielle. Samalla kun bussit siirretään pois niin raitiovaunujen vuoroväliäkin lähdetään karsimaan, onko siis todella tavoitteena lisätä alueemme asukkaiden turhautumista ja kannustaa yksityisautoilun lisäämistä? 74 linjan siirtämisen pois Hämeentieltä voin vielä ymmärtää sillä linja kulkee pohjoishelsingistä ja muutenkin aina aikataulusta myöhässä, mutta miksi linja 68 pitää siirtää myös ja vielä samaan aikaan katsomatta ensin muiden muutosten seurauksia?

Hinnat vaan nousee ja palvelu heikkenee, kohta voidaankin Helsingissä jo unohtaa hyvän julkisen liikenteen kehuminen kun palveluiden kehitys ei näytä kykenevän ylläpitämään vanhojen asuinalueiden hyviä liikenneyhteyksiä samalla kun uusien alueiden liikenneyhteysiä lähdetään parantamaan.

Onko todellakin tarkoitus siirtää Arabianrannan ja keskustan välisen liikenteen painopiste bussilinjalle 71, jotka jo muutenkin ovat ruuhka-aikaan tupaten täynnä? Ratikoiden vuorovälin pidentäminen on absurdi idea ja ristiriidassa raideliikenteen suosimisen kanssa. Eikö se enää olekaan HSL:n ja Helsingin kaupungin liikennesuunnittelun kantava ajatus?

Hieman ihmetyttää liikennesuunnitelijoiden ammattitaito, jos suunnitelman mukaan "Ruuhkalinja 1A lakkautetaan" ja tilalle tarjotaan puolen tunnin välein kulkevaa bussia ja vaihtoa. Ruuhkalinjan pitäisi jo nimellään herättää oivallus, että linjaa käytetään ruuhka-aikoina ja paljon. Etelä-Helsingistä kulku kasvavalle Vallilan seudun työpaikka-alueelle (mm. Telia, Nordea, OP) heikkenee ratkaisevasti muutoksesta. Emme me huviksemme 1A:ta aamuisin täytä, meidän pitää päästä töihin ja mielellään ilman hidastavaa vaihtoa tai Töölön kiertoajelua.

Linja 601 on aivan väärä ratkaisu ongelmaan. Akselilla Jumbo - Aviapolis - lentoasema menee riittävästi busseja jo nyt, ja liikenne toimii hyvin ja reitit on sopivat, mutta ne pitäisi vaan synkronoida keskenään. Esimerkiksi viikonloppuisin ja iltaisin linjan 415 vuorovälin voisi tihentää 60 minuutista 30 minuuttiin, jolloin välille voi muodostaa tasaisen 10 minuutin vuorovälin, ja vastaavasti linjan 561 arkipäivän vuoroväliä voisi laskea 20 minuutista 30 minuuttiin, jolloin silloinkin saadaan muodostettua tuo 10 minuutin yhteinen vuoroväli. Linjan 601 ongelma on se, että muodostuu joka tapauksessa pitkiä välejä, koska nykyisellä linjojen 415, 561 ja 615 aikataulurakenteella linjaketta ei saada synkronoitua mihinkään paitsi satunnaisesti.

Itse en ole koskaan mennyt lentoaseman ja Jumbon väliä, mutta jos menee Jumbosta Aviapoliksen asemalle liikennehän toimii erinomaisesti jo nyt, koska sen välin pääsee myös linjalla 562 ja jollain toisella linjalla vielä.

Lienee todennäköistä, että monet raitiovaunun 1A matkustajat purkautuvat uudessa linjastossa bussien 14, 17, 18, 51 ja 69 käyttäjiksi. Etsitäänkö näille linjoille varakapasiteettia esimerkiksi Mäkelänkadun eteläosan bussilinjastosta, joka käynee vastaavasti hieman ylimitoitetuksi? Tällöin vuorovälien pidentämistä mielekkäämpi ratkaisu olisi katkaista reittejä esimerkiksi Pasilaan, Vallilaan tai Helsinginkadulle - takana tuleva bussi kuitenkin jatkaa Rautatientorille.

Uudessa raitiolinjastossa vaikuttaa erityisesti painotetun seuraavanlaisia matkoja, joille on varattu ainakin kolminkertainen valinnanvara:

Eira - Helsinginkatu/Kallio 1 2 3

Bulevardi - Kallio 1 3 6(T)

Forum - Elimäenkatu 1 7 9

Forum - Kallio 1 3 6(T) 7 9 ja 2+8

Ylioppilastalo - Reijolankatu 2 3 4 10

Jätkäsaari - Helsinginkatu/Vallila 6T 7 8 9

Jätkäsaari - Pasila 7 9 ja 8+2

Olisi avartavaa tietää, millaiseksi näiden siirtymien kuormitus oletetaan verrattuna nykyisen linjan 1A maksimikuormitukseen yksin.

Alkaako Jätkäsaaren raitiolinjasto kilpailla jo tehottomasti liikaa metron ja lähijunan (Pasilaan) kanssa? Jätkäsaaresta voi joka tapauksessa vaihtaa metroon jo Ruoholahdessa tai Kampissa edetäkseen Hakaniemeen tai Sörnäisiin asti. Siten Jätkäsaaren ja muiden satamien raitiolinjat voisi hyvin yhdistää Kaivokadulla toisiinsa, ja samalla pääsisi Senaatintorilta Kamppiin.

Toisaalta Jätkäsaaren keskeltä ei tunnu pääsevän suoraan raitiovaunulla edes lyhyttä matkaa omalle terveysasemalle Viiskulmaan. Tässähän olisi ideaa yhdistää uusien turistittomien linjojen 1 ja 9 eteläosat keskenään Forumin kaarteessa - ja ryhmitellä uudestaan loput linjat.

Onkohan ratikkalinjan 1A lakkauttamista nyt mietitty ihan loppuun asti. On totta, että vielä muutama vuosi sitten aamu- ja iltapaiväruuhkan aikaan vaunuissa oli hyvinkin tilaa, mutta toisin on tänä päivänä. Aamuisin klo 8-9 on hyvä, että Kalliosta kyytiin noustessa pääsee istumaan ja Hakaniemessä tarjolla on vain seisomapaikkoja täpötäydessä vaunussa. Istumapaikkoja alkaa vapautumaan vasta Senaatintorin jälkeen. Haluan siis sanoa, että 1A:lla on loistava, nopea ja suosittu reitti Eiraan tällaisenaan ilman, että tarvitsee kiertää keskustan kautta. Sellaisena sen soisi säilyvän!

Mikä on uuden ratikkalinja 1 kokonaismatka-aika? Kuljen sillä työmatkaa Käpylästä Eiranrantaan ja pelkään, että lähes tunnin työmatkani pitenee entisestään.

Linjan 1 suuri kiertelevyys tosiaan ihmetyttää, kun kuitenkin Pohjolanaukiolta Runeberginkadulle pääsee nykyisin bussilla 69, sekä myös bussilla Eirasta Kamppiin ja Runeberginkadulle. Linjan 1 olisi sujuvampi ajaa Erottajan ja Oopperan väli suoraan Mannerheimintietä, jos kerran uudelle linjalle 2 voi kuitenkin vaihtaa mm. Lasipalatsilla.

Millä vuorovälillä 70(T)-linjaa osittain korvaava 554 (aikaisemmissa suunnitelmissa 561B?) tulee ajamaan?

Tsekkaa Koillisen suunnitelmasta 561b:n aikataulu - 554 tuli sen tilalle. Oletan sen vastaavan kysymykseesi. Aki t puhuu nyt eri asiasta.

Suunnitelmassa mainitaan että linjoja 554 ja 561 liikennöidään 20 min. välein, jolloin yhteiselle osuudelle Itäkeskuksen ja Malmin välille muodostuu 10 min. vuoroväli.

Hyvä että uudet työpaikkakeskittymät ja niiden liikennetarpeet otetaan huomioon, mutta entä vanhat asuinalueet ja vanhenevat asukkaat,- puhumattakaan turisteista? Työpaikkaliikenteen pitää sujua, mutta on myös ostos-, kulttuuri-, katselu- ja vierailuliikennettä jota ei pidä työntää maan alle, vaikka metroon olisi sijoitettu kuinka paljon rahaa tahansa. Turistit, lastenvaunut, liikuntarajoitteiset ja eläkeläiset valitsevat ratikan tai matalalattiabussin, jos vain voivat, sillä miljardiinvestoinnin pitkät rullaportaat, tungos, spurgut, hajut ja melu yms. pelottavat ja Kampin pitkät kävelyreitit eivät kutsu puoleensa. Vanhan kolmosen ratikan poistaminen oli virhe, jonka voisi nyt korjata. Ympyrälinjoja tarvitaan ja ovat mahdollisia, koska Helsinki on suhteellisen pieni kaupunki. Nykyisen 6:n päätepysäkki Ruoholahdessa on käsittämättömän kaukana, jos on menossa länteen, Lauttasaareen päin tai Mechelininkadulle. Nämä pitää pikaisesti korjata.

Jälleen HSL vaikeuttaa maksavien asiakkaiden matkoja Helsingissä >:( Nykyinen linjasto palvelee kaikkia, mutta uusi ei.

Millä bussilla Arabiasta pääsee jatkossa Viikin Prismalle sunnuntaisin, hiljaisen ajan 68N:llä ehkä?

Linjalla 71 pääsee Hämeentieltä Pihlajistontien ja Pihlajamäentien risteykseen josta on n.500m kävely Viikin prismalle. Toinen vaihtoehto on Arabiasta raitiolinjoilla 6/8 Kyläsaarenkadun pysäkille ja vaihto linjoille 74, 77 tai 78 joilla pääsee prisman viereen. Jos ei siis Arabian kauppakeskuksen palvelut Sunnuntaisin riitä. Eikös sinne Arabiaan ole tulossa Lidlikin tänä vuonna?

"Liikennöintisuunnitelman laatimisessa lähtökohtana on ollut, että länsimetro aloittaisi liikennöintinsä kesäliikenteen alussa 19.6.2017. Mikäli länsimetro ei ole valmis liikennöitäväksi vielä tuolloin, Etelä-Espoon, Lauttasaaren ja Kirkkonummen bussit jatkavat liikennöintiään toistaiseksi kuten talvikaudella 2016–2017."
Tästä voisi päätellä, että jos Länsimetro ei aloita kesäkuussa, bussit kulkevat kesän 2017 ajan talviaikataulujen mukaisesti. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa liene?

Ei toki, vaan kesäkauden aikataulut suunniteltaisiin tällaisessa tilanteessa talvikaudella ajettuun linjastoon. Se on tuossa tekstissä hieman monitulkintaisesti mainittu.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.