Suurkiitos kaikille Lahdenväylän linjastoluonnosta kommentoineille!

Saimme suunnitelman postilaatikkoon hieman yli 200 lausuntoa ja mielipidettä. Kymmenet kommentoivat asiaa nettisivulla, ja asiasta kerätyn adressin allekirjoitti 450. Kiitos jokaiselle näkemyksensä jakaneelle! Käymme parhaillaan linjastoa läpi saadun palautteen pohjalta. Tässä alla muutamia esille nousseita asioita ja perusteluja luonnoksessa esitettyihin ratkaisuihin.

Kalasatamaan päättyvistä linjoista

Suurin osa palautteista koski bussilinjojen katkaisemista Kalasatamaan. Helsingin keskusta-alueen kasvu, Rautatientorin ahtaus ja joukkoliikenteen määrän kasvu pakottivat tekemään tällaisen linjauksen yleisellä tasolla jo vuonna 2015. Koska liikenne lisääntyy jatkuvasti, Rautatientorilta loppuu yksinkertaisesti tila kesken.

Kalasatamaan on mielekästä päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla.

Kommenteissa ehdotettiin, että seutulinjojen sijaan Kalasatamaan vietäisiin saman sektorin Helsingin sisäisiä linjoja. Näiden linjojen matkustajamäärät ovat moninkertaiset verrattuna nyt ehdotettujen linjojen matkustajamääriin. HSL joutuu priorisoimaan suunnittelussa joukkoliikenteen hengessä suurimman joukon etua.

Kaikissa asiaan liittyvissä kommenteissa linjojen päättymistä Kalasatamaan ei nähty ongelmana. Sörnäisissä metroon vaihtavien tilanne ei juurikaan muutu ja Kalasatamassa työskenteleville muutos on jopa selkeä parannus. Ymmärrämme silti mielipahan, jota kokevat ne ihmiset, joiden palvelu tuolla kohtaa heikkenee, ja siksi olemme halunneet korostaa Kalasataman hyviä puolia vaihtopaikkana. 

Matka-ajoista ja vaihdollisista yhteyksistä

Toinen paljon kommenteissa esillä ollut asia olivat matka-ajat Helsingin keskustaan. Erityisesti huolta ovat herättäneet vaihdot ja niiden vaikutukset kokonaismatka-aikaan. Mikäli matka suuntautuu nykyisin bussilla Rautatientorille ja jatkossa edessä olisi vaihto Kalasatamassa, kannattaa tutkia mahdollisuus junan käyttöön ja laskea matka-aika liityntäbussi-juna yhdistelmällä. Matkustajavirroista päätellen moni on tämän yhteyden jo löytänytkin.

Matka-aikaesimerkki Päiväkummusta, josta olemme saaneet paljon palautetta:
Nykyinen suora bussiyhteys Päiväkummusta Rautatientorille kestää ruuhka-aikaan 43 minuuttia, junamatka Koivukylän asemalta Helsingin päärautatieasemalle vie 23 minuuttia. Vaikka siis liityntäbussin kyydissä matkalla Koivukylään joutuisi istumaan vartinkin, aikaa säästyisi siltikin hieman.

Toki ymmärrämme vaihdon tuoman vaivan matkaa tekevälle, mutta tämän tyyppinen liikkuminen on lisääntymään päin koko HSL-alueella. Runkolinjoilla ja liityntälinjoilla voidaan tarjota tiheämpiä yhteyksiä kuin pitkillä linjoilla laajalle alueelle. Kaikkien matka-aika ei siltikään lyhene, mutta joudumme tekemään ratkaisut siten, että suuren joukon matkat sujuisivat mahdollisimman hyvin.

Palautetta tuli runsaasti myös Päiväkummun bussiyhteyden hidastumisesta esimerkiksi Vallilan seudun työpaikka-alueille, johon junaan vaihtamalla ei luontevasti pääse matkustamaan. Tähän paneudumme parhaillaan ja mietimme keinoja, joilla voisimme nopeuttaa luonnoksessa esitetyn linjan 721 matkaa siten, että palvelu ulottuisi silti mahdollisimman optimaalisesti kysynnän mukaan.

Palvelu pitää kohdistaa kysynnän mukaan

HSL:n kyydissä tehdään vuosittain 370 miljoonaa matkaa. Määränpäitä ja lähtöpaikkoja on lukemattomia, joten suoria yhteyksiä ei voida tarjota kaikilta alueilta kaikkialle. Tavoitteenamme on luoda mahdollisimman monia palveleva joukkoliikenneverkosto, joka loisi mahdollisimman monelle mahdollisuuden joukkoliikenteen sujuvaan käyttöön. Palvelua pyritään kohdistamaan erityisesti sinne, missä sille on eniten kysyntää. Kotikatusi pysäkin vuorovälit määräytyvät siis paljolti sen mukaan, kuinka paljon bussilinjan reitin varrella on matkustajia. Kun matkustajamäärät  kasvavat, myös tarjonta paranee.

Nousut Helsingin suuntaan aamuruuhkassa
Esimerkki matkustajien jakautumisesta eri alueiden kesken 

 

Samat linjat palvelevat yleensä aina useampaa asuinaluetta. Käytännössä ei ole mahdollista ajaa pieneltä asuinalueelta suoraan ja nopeasti  Helsingin keskustaan. Jos näin tehtäisiin, venyisivät matkustajamääriin suhteutetut vuorovälit etenkin harvemmin asutuilla alueilla niin pitkiksi, etteivät ne palvelisi kovinkaan monen liikkumistarpeita. Tiheämpi yhteys palvelee useampaa ja houkuttelee myös uusia matkustajia joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Kävelymatkoista, Kuusikon yhteyksistä ja junien turvallisuudesta

Myös kävelymatkat pysäkeille ovat herättäneet keskustelua. Kävelymatkan tavoite- ja maksimipituus on määritelty HSL:n suunnitteluohjeessa alueittain. Lahdenväylän linjastosuunnitelman alue on Tikkurilaa ja Hakunilaa lukuun ottamatta kahden tai kolmen tähden aluetta pääosin niin, että kerrostaloalueet ovat kolmen tähden ja muut alueet kahden tähden aluetta. Kävelymatkan maksimipituus bussipysäkille näillä alueilla on ohjeessa 800 metriä. Tämä alittuu suunnitelmassa selkeästi.

Kuusikon suunnitellut yhteydet synnyttivät myös polemiikkia. Tähänkin ongelmaan paneudutaan nyt saadun palautteen valossa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman toimiva ratkaisu esille tuotuihin ongelmiin.

Junan käyttöön liittyen asukasiltojen keskusteluissa nousi esille, että etenkin iäkkäämpi väestö kokee juna-asemat turvattomiksi ja välttele siksi junan käyttämistä. Olemme keskustellee tästä täällä HSL:ssä ja olemme pohtineet tapaa ja mahdollisuuksiamme toimia tämänkin tilanteen helpottamiseksi.

Junaradan länsipuolen linjastoratkaisut määritellään tarkemmin Tuusulan linjastosuunnitelmassa, jonka etenemistä voi seurata sivuiltamme: https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/tuusula-kerava

Kommentit

Kaikissa asiaan liittyvissä kommenteissa linjojen päättymistä Kalasatamaan ei nähty ongelmana. Sörnäisissä metroon vaihtavien tilanne ei juurikaan muutu ja Kalasatamassa työskenteleville muutos on jopa selkeä parannus. Ymmärrämme silti mielipahan, jota kokevat ne ihmiset, joiden palvelu tuolla kohtaa heikkenee, ja siksi olemme halunneet korostaa Kalasataman hyviä puolia vaihtopaikkana.
https://fireboyand-watergirl.io

Yö- ja iltalinjat pitäisi säilyttää niin että kulkevat edelleen Hakkilan, Maarinkunnaan ja Satomäen kautta. Uudessa suunnitelmassa on liian pitkä matka kävellä Jokiniemestä edellämainittuihin paikkoihin. Monet tekevät nykyään vuorotyötä eikä säännöllistä päivätyötä.
Suunnitelmassa yölinjat kiertävät Jakomäen kautta, joka lisää matkustusaikaa runsaasti nykyiseen verrattuna.

Tokihan tämäkin linjastosuunnitelman kommentoinnin arvasin jo etukäteen näennäisdemokratiaksi. Silti se aina kirpaisee, kun huomaa miten vähän voi lopulta vaikuttaa asioihin. Virallista päätöstä ei kai olla vielä tehty, mutta tuosta yhteenvedosta voi jo hyvin päätellä, että asiat olivat jo valmiiksi päätetyt. Kunhan nyt muodon vuoksi kysyttiin asiakkailta.
Kalasatamaan mennään ja sillä sipuli! Tai vaihtoehtoisesti junalla monen vaihdon kautta. Ihmetteleekö kukaan miksi yksityisautoilua ei saada kitkettyä?

HSL ei ota huomioon, että ns. epäsäännölliset työajat lisääntyvät jatkuvasti. Yhä useampi kulkee töissä muina kuin ns. perinteisinä ruuhka-aikoina. Ja esimerkiksi illalla yhteydet ovat jo nyt harvat eli vaihdettaessa aina vain huonommat ja työpäivä pitenee huomattavasti.
Nyt suunnitelmassa bussi 379 ei kulkisi enää Matarin kautta eli esim. Itä-Helsingistä tultaessa joutuisi kiertämään monen mutkan kautta ja siltikin pitäisi odotella jossain orvolla vaihtopysäkillä 30 - 45 minuuttia jatkobussia. Eikä kaikista ole kävelemään kauppakassien, lastenvaunujen tms. kera 2 km matkaa asemalta tai joltain Korson pysäkiltä. Suomen talvi on pitkä ja sateisen pimeä.
Mikä logiikka Vantaan bussien numeroinnissa on? Numeroikaa bussit loogisesti:
- Vantaa sisäiset linjat jaettuna 1) pohjois - eteläsuuntaisiin ja 2) poikkilinjoihin
- Vantaa -Helsinki -linjat
- Tuusula yms. muut ulkopuoliset linjat

Missä Hakunilan alueen Nousija määrät (717 ja 718)

HSL voisi tarkastaa nuo matka-aikaesimerkkinsä todellisuuden mukaiseksi. Minä en ainakaan löydä edes reittioppaasta mitään sellaista junayhteyttä, jolla mennään Koivukylän asemalta päärautatieasemalle 23 minuutissa, vaan matka näyttää kestävän reittioppaankin mukaan 31 minuuttia. Ja kuten tyypillistä, vaihtoon kuluva aika on kokonaan unohdettu tuossa esimerkissä, niin kuin ihan aina näitä vaihtoyhteyksien "ihanuuksia" esiteltäessä. Valitettavasti.

Reittiopas näyttää matka-ajaksi Koivukylän asemalta Steissille 31 minuuttia. Reittiopas laskee tuon matka-ajan näin: keskimääräinen kävelymatka-aika Koivukylän aseman sisäänkäynn(e)iltä laiturille PLUS junan matka-aika PLUS keskimääräinen kävelymatka-aika Steissin asemalaiturilta sisäänkäynn(e)ille.

Junan matka-aika (esim. K-junalla) on n. 23 minuuttia (± muutama minuutti riippuen junavuorosta). Näet tämän matka-ajan kun avaat tarkemmat tiedot jostakin reittioppaan tarjoamasta vaihtoehdosta.

Tästä siis johtuu myös se, että vaikka asettaa matkan alkupisteeksi nimenomaan Koivukylän aseman ja päätepisteeksi Helsingin (pää)rautatieaseman, niin reittiopas näyttää 400 metriä kävelymatkaa. Reittiopas siis pyrkii myös laskemaan asemien ja terminaalien, sekä ylipäätään sisätiloissa kuljetun matkan ja varaamaan esim. vaihtotilanteessa laiturin vaihdolle tarpeeksi aikaa. Nyt en muista oliko vanha reittiopas kykeneväinen tähän.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.