8. blogi: Kehä I:n bussilinjaluonnosten arvioinnin tulokset

Käymme tässä blogipostauksessa läpi Kehä I:n bussilinjaluonnosten arviointikyselyn tuloksia yleisellä tasolla.

Kerromme, miten vastaajat ovat arvioineet ehdotuksia, miten ehdotukset vaikuttavat joukkoliikenteen käyttöön, miten vastaajien arviot luonnoksista ja joukkoliikenteen käytön muutoksesta jakautuu alueellisesti, millaisia liikkujatyyppejä vastaajat edustavat ja miten tyypit jakautuvat alueellisesti, sekä mitä avoimia vastauksia kyselyyn annettiin.

Saimme avoimia vastauksia 1765 kappaletta – suuri kiitos niistä!

Kyselyn yleisiä tuloksia

• Ehdotusten arvosanojen keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan; 3.06 (ehdotus A) ja 2.85 (ehdotus B).

 

• Ehdotus B sekä lisäisi että vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä hieman enemmän kuin ehdotus A.

 

• Hyvän arvosanan (3–5) ehdotus A:lle antoi noin 64 % ja B:lle noin 58 % vastaajista.

 

• Vastaajista 60 % käyttää joukkoliikennettä Kehä I:llä muutamia kertoja viikossa tai kuukaudessa. Aktiivisesti eli lähes päivittäin joukkoliikennettä Kehä I:llä käyttää vain noin 19 % vastaajista.

 

• Kyselyyn vastanneista yli puolet oli (N: 4019) naisia.

 

• Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat 50–64-vuotiaat.

Tulosten alueellinen tarkastelu

Arvosanat:

• Ehdotus A sai parhaimmat arvosanat Kehä I:n itäpäässä. Espoon puolella ehdotus A:n keskiarvosana putoaa alle 3:n. Ehdotus A sai parhaita arvosanoja (4–5) eniten Pitäjänmäestä itään.

 

• Ehdotuksesta B pidettiin puolestaan enemmän Kehä I:n länsipäässä ja ehdotukselle annettu arvosana laski Kehä I:stä itään päin mentäessä.

 

Joukkoliikenteen käytön muutos:

Teimme tarkemman alueellisen tarkastelun vielä niille postinumeroalueille, joiden yhteyksiin esitetyt linjastovaihtoehdot vaikuttaisivat eniten. Näitä alueita olivat Mellunkylä, Maunula-Patolan alue sekä Pitäjänmäki.

 

• Ehdotus A lisäisi joukkoliikenteen käyttöä kaikilla yllä mainituilla alueilla enemmän kuin ehdotus B.

 

• Mellunkylässä molemmat ehdotukset lisäisivät joukkoliikenteen käyttöä melko tasaisesti. 

 

• Pitäjänmäellä 46 % vastaajista arvioi ehdotuksen A lisäävän joukkoliikenteen käyttöä ja 32 % arvioi ehdotuksen B lisäävän joukkoliikenteen käyttöä. Ehdotus B vähentäisi joukkoliikenteen käyttöä eniten Pitäjänmäellä (32 % alueen vastaajista).

 

• Yli puolet Mellunkylän ja Maunula-Patola alueen vastaajista arvioi, ettei kumpikaan linjastoversio vaikuttaisi heidän joukkoliikenteen käyttöönsä.

Ehdotusten vaikutukset joukkoliikenteen käytön kasvuun Kehä I:llä

Tässä analyysissä vastaajat jaettiin Kehä I:llä joukkoliikenteellä liikkumisen sekä yleisesti Kehä I:llä liikkumisen perusteella kuuteen ryhmään:


1. Aktiiviset joukkoliikenteen käyttäjät
2. Keskiverto joukkoliikenteen käyttäjät
3. Potentiaaliset joukkoliikenteen käyttäjät
4. Passiiviset joukkoliikenteen käyttäjät
5. Autoilijat
6. Ei käytä Kehä I:stä


Ehdotuksille annettu arvosana vaihteli eri ryhmien välillä. Potentiaaliset joukkoliikenteen käyttäjät antoivat molemmille ehdotuksille lähes saman arvosanan (A keskiarvo 3,21, B keskiarvo 3,26). Aktiiviset ja keskiverto joukkoliikenteen käyttäjät kannattavat ehdotusta A (A keskiarvo 3,89 & 3,69, B keskiarvo 2,91 & 3,03).

Autoilijat ja ihmiset, jotka eivät käytä Kehä I:stä eivät pitäneet kummastakaan vaihtoehdosta.

Joukkoliikenteen käytön muutoksen tarkastelussa oli myös eroja. Potentiaaliset ja passiiviset joukkoliikenteen käyttäjät arvioivat ehdotuksen B:n lisäävän joukkoliikenteen käyttöä enemmän, kun taas aktiiviset ja keskiverto joukkoliikenteenkäyttäjät arvioivat ehdotuksen B hieman vähentävän joukkoliikenteen käyttöä.

Vastaajien joukosta potentiaalisia Kehä I:n joukkoliikenteen käyttäjiä löytyy eniten Pakilasta, Leppävaaran pohjoispuolelta sekä Leppävaaran ja Tapiolan väliltä. Aktiivisimpia joukkoliikenteen käyttäjiä Kehä I:llä olivat Mellunkylän ja Leppävaaran pohjoispuolisten alueiden asukkaat.

Avoimet vastaukset

Avoimia vastauksia ryhmiteltiin sen mukaan, minkä arvosanan vastaaja oli antanut ehdotuksille A ja B (1–2 huono ja 4–5 hyvä). Ryhmittelyn jälkeen kunkin ryhmän vastauksista koostettiin yleisimmin esiintyneet aiheet seuraavalla tavalla:


• Sekä A että B hyvä (n=350): ilta- ja viikonloppuliikenne Kehä I:llä tärkeää ja toivottua.


• A hyvä, B huono (n=315): nykyiset linjat 54 ja 553 ovat nyt toimivia ja viikonloppuliikenteen saaminen on tärkeää.


• A huono, B hyvä (n=198): toiveena suora linja Kehä I:n päästä päähän, vaihdottomuus ja nopeus tärkeää.


• Sekä A että B huono (n=364): vastaaja ei avopalautteen perusteella ollut kyselyn kohderyhmää (ei käyttänyt joukkoliikennettä ylipäänsä/kehällä), mutta antoi palautetta muuten.


Yleisesti vaihtoehdosta riippumatta tärkeänä pidetään ilta- ja viikonloppuliikennettä sekä vaihdottomuutta.

 

Kommentteja?

Heräsikö näistä tuloksista jotain kysymyksiä? Tähän blogipostaukseen liittyviä kysymyksiä voi esittää alla kommenttiosiossa. Seuraavassa postauksessa kerromme mihin asukkaiden ajatukset vaikuttavat projektissa sekä jaamme kattavan osallisuusraportin syksyn osallistamisesta. 


Hienoa, olet löytänyt Kehä I:n linjastotarkastelun blogiin! Tämä blogi toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!


Teemme suunnittelua syksystä 2022 kevääseen 2023. Mahdolliset muutokset Kehä I:n bussilinjoihin toteutetaan arviolta vuonna 2025.

 

Lue lisää Kehä I:n bussilinjatarkastelusta täältä