Laurinlahtelaiset vaihtavat metroon mieluiten Espoonlahdessa ja käyttävät aktiivisimmin Lippulaivan palveluja

Laurinlahtea palveleva linja 147 ei ole houkutellut matkustajia odotetulla tavalla helmikuun 2023 muutosten jälkeen, ja linjan kustannukset matkustajaa kohden ovat merkittävästi korkeammat kuin lähialueen muilla bussilinjoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjiä ei ole kyseisellä linjalla riittävästi kustannuksiin nähden. Suunnittelussa bussilinjoja on syytä aina tarkastella niin kustannusten, kuin myös liikkumistarpeiden näkökulmasta.

Toteutimme Laurinlahden asukkaille joulukuussa 2023 lyhyen kyselyn, jossa kysyimme asukkaiden mielekkäitä vaihtopaikkoja metrolle sekä lähipalveluiden käyttöä. Postinumeroalueelle 02320 lähetettyyn kyselyyn vastasi yhteensä 417 henkilöä, joista Laurinlahden ilmoitti asuinpaikakseen 302 vastaajaa. Suuri kiitos kyselyymme vastaamisesta! 

Vastausten mukaan Espoonlahden metroasema on mielekkäin vaihtoasema valtaosalle (82 %) Laurinlahtelaisista. Palveluita koskien Laurinlahden vastaajat käyttivät aktiivisimmin Lippulaivan palveluja (yli 90 %). Lisäksi Kivenlahden palveluja sekä Espoonlahden urheilupuistoa käytetään suhteellisen aktviisesti ( vähintään muutamia kertoja kuukaudessa 25 % & 53%) Soukan palveluita käyttää 14 % asukkaista vähintään muutamia kertoja kuukaudessa.

Kustannustehokkuuden ja kyselyssä nousseiden liikkumistarpeiden kartoituksen myötä tulemme lakkauttamaan linjan 147, ja muuttamaan linjan 158 reitin kulkemaan Kivenlahden metroaseman ja Laurinlahden kautta Espoonlahden metroasemalle. Laurinlahdesta on siis jatkossa vaihtomahdollisuus metroon Kivenlahdessa ja Espoonlahdessa.

Linjan 158 reittimuutos tarjoaa myös nopeamman metroliitynnän Tillinmäestä Kivenlahden asemalle ja yhteydet Espoonlahden eteläosissa sijaitsevaan urheilupuistoon.

Linjan 158 vuoroväli on arkisin ja lauantaisin 15 minuuttia ja sunnuntaisin 30 minuuttia.

Muutos sisältyy HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2024–2025, jota käsitellään HSL:n hallituksen kokouksessa 23.1. Muutoksista tullaan viestimään kanavissamme tarkemmin tammikuun loppupuolella.

linja 158 reitti medium.png

Kuvassa on esitettynä linjan 158 uusi reitti joka korvaa linjan 147. Linja 158 Matinkylän metroasemalta Nöykkiön, Tillinmäen, Kivenlahden metroaseman ja Laurinlahden kautta Espoonlahden metroasemalle.