Liikkumiskysely

Koko HSL-seudun asukkaille suunnattu liikkumiskysely toteutetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Tavoitteenamme on saada kyselyn avulla laajempi ymmärrys koko HSL-alueen asukkaiden liikkumisesta, kulkumuodosta riippumatta.

Liikkumiskyselyn vastausaika on päättynyt

Liikkumiskyselyn vastausaika on päättynyt 29.4. Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyn tulokset valmistuvat kevään aikana

Käytämme vastauksia Helsingin seudun liikkumista koskevan ymmärryksen kasvattamiseen ja joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen. Lisäksi niitä hyödynnetään asukaslähtöisen suunnittelun tukena ja tausta-aineistona. Viestimme kyselyn tuloksista kevään 2024 aikana.

Toteutamme liikkumiskyselyn karttakyselynä. Karttakysely avautuu selaimeen linkin kautta.

Aiemmin liikkumiskyselyitä on toteutettu vain alueellisesti tai projektikohtaisesti. Lisäksi toteutamme 4–5 vuoden välein laajemman liikkumistutkimuksen.