On monta hyvää syytä matkustaa ratikalla

Kun nouset ratikkaan, teet ympäristön kannalta vastuullisen valinnan. Ratikat eivät päästele pakokaasuja mennessään, ne ovat energiatehokkaita kulkupelejä ja vieläpä säästävät kaupunkitilaa. 

Päästötöntä matkantekoa uusiutuvalla energialla

Ratikkaliikenteestä ei synny lähipäästöjä. Vaunujen sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä eli tuuli- ja vesivoimalla ja tällä hetkellä myös ydinvoimalla tuotetun sähkön käyttö on mahdollista. 

Nopeat raideyhteydet, joiden tuntumassa on runsaasti palveluja, vähentävät tarvetta henkilöauton käyttöön, jolloin autoilun aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät.

Raitioliikenne tukee Helsingin hiilineutraalisuustavoitetta, mikä tarkoittaa 80 prosentin kasvihuonekaasujen vähennystä vuosina 1990–2035. Tavoitteen vuoksi liikenteen päästöjen tulee vähentyä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2035 mennessä.

Ympäristönäkökohdat on otettu huomioon myös ratikkalinjan 13 suunnittelussa. Vallilanlaakson osuus on vihrerataa, jonka päällä ei saa ajaa autolla. Viherrata sitoo pölyä ja vähentää raitioliikenteestä syntyvää melua.

 

Raitiovaunut säästävät kaupunkitilaa

Raitiotiet myös säästävät kaupunkitilaa. Artic-raitiovaunu on noin 28 metriä pitkä ja siinä kulkee noin 200 matkustajaa.

Jos sama määrä ihmisiä kulkee normaalikokoisissa noin neljän metrin mittaisissa henkilöautoissa yksi matkustaja autoa kohden, syntyy noin kahdeksansadan metrin jono.