Etelä-Espoon uusi bussilinjasto (metro Kivenlahteen)

Suunnittelemme parhaillaan uusia bussireittejä eteläiseen Espooseen, jossa metroliikenne jatkuu lähivuosina Matinkylästä Kivenlahteen. Metron jatkuminen Kivenlahteen asti vaikuttaa myös Kirkkonummen liityntälinjoihin.

Seuraa suunnittelun etenemistä ja osallistu keskusteluun blogissa!

Seuraa suunnittelun etenemistä ja tulee keskustelemaan suunnittelijoidemme kanssa linjastosuunnitelmalle perustetussa blogissa (linkki vie sivuston ulkopuolelle)!

Tästä on kyse

Metro laajenee viidellä uudella asemalla: ne ovat Finnoo, Kaitaa, Soukka, Kivenlahti ja Espoonlahti. Asemien avautuminen vaikuttaa merkittävästi liikkumiseen ja liityntäyhteyksiin alueella. Tavoitteenamme on kehittää liityntälinjoja sujuvammiksi ja matkustajia paremmin palveleviksi. Suunnittelussa huomioimme tietenkin myös Espoon sisäiset yhteydet esimerkiksi Suur-Espoonlahden alueelta muihin tärkeisiin aluekeskuksiin. Lisäksi kokonaisuuteen liittyvät Kauklahden ja Suur-Espoonlahden väliset yhteydet, kun rakentaminen alueella lisääntyy.

Linjaston suunnittelussa keskeisimpiä tavoitteita ovat sujuvammat liityntäyhteydet, paremmat Espoon sisäiset yhteydet ja vastaaminen kehittyvien alueiden palvelutarpeisiin. Tiivis asukasvuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö ovat osa projektia sen alusta loppuun asti. Suunnittelu alkoi liikkumiskyselyllä elokuussa 2020, ja sen jälkeen olemme järjestäneet muun muassa asukastyöpajoja ja suunnitelleet linjoja yhdessä teidän kanssanne suunnitelman blogissa.

Metron liikennöinti Kivenlahteen käynnistyy aikataulun mukaan vuonna 2023, jolloin myös suunnitelmassa käsiteltävät bussilinjojen uudistukset tulevat voimaan.

Lisätietoa metron rakentamisesta Länsimetron verkkosivuilla.