Linjojen ja liikenteen suunnittelu

Suunnittelemme joukkoliikennettä yhdessä asiakkaiden kanssa. Tällä sivulla esittelemme ajankohtaiset linjastosuunnitelmat ja kerromme suunnittelumme periaatteista. Tavoitteenamme on luoda kestävällä liikkumisella sujuva arki ja toimiva kaupunkiseutu sekä tarjota houkuttelevaa ja tehokasta joukkoliikennettä.

Käynnissä olevat linjastosuunnitelmat - nyt on aika vaikuttaa

Raitiovaunujen linjastosuunnitelma

Raitiovaunujen verkosto laajenee 2020-luvulla paljon. Myös uusia pikaraitioteitä rakennetaan - myös Helsingin rajojen ulkopuolella. Suunnittelemme muutoksia nykyisellekin rataverkolle.

Laajasalon linjastosuunnitelma

Laajasalo on suurten muutosten edessä, kun alueen asukasmäärä kasvaa ja Kruunusiltojen raitiovaunuliikenne alkaa noin vuonna 2027.

Tarkoituksenamme on laatia nykyisen bussilinjaston kehittämissuunnitelma raitiovaunuliikenteen aloitukseen asti sekä bussien reitit siihen tilanteeseen, kun raitiovaunut jo kulkevat Laajasalossa.

Valmistuneita linjastosuunnitelmia

Kestävä kaupunki

Vuonna 2050 Helsingin seudulla ennustetaan asuvan 2 miljoonaa asukasta. Jotta ihmisten arki rullaisi ja elinkeinoelämä menestyisi, Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. Me vastaamme tässä kokonaisuudessa liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Lue lisää

Osallistu ja vaikuta!

Seuraa ajankohtaisia tutkimuksia ja valitse oma tapasi osallistua suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Julkaisut

Tutustu HSL:n julkaisuihin.