Nya busslinjer för södra Esbo (metron till Stensvik)

Vi håller på att planera det nya busslinjenätet för södra Esbo där metron förlängs från Mattby till Stensvik under de närmaste åren. Metrons förlängning till Stensvik kommer att påverka även anslutningslinjerna i Kyrkslätt.

Följ med hur planeringen fortskrider i bloggen!

Du kan följa med hur planeringen fortskrider och diskutera planen med våra planerare via  bloggen (på finska, länken leder till en annan webbsida)!

Det här handlar det om

Esbo får fem nya metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Stensvik och Esboviken. Öppnandet av de nya metrostationerna påverkar resandet och anslutningsförbindelserna i området. Vårt mål är att utveckla anslutningslinjerna så att de är enklare och betjänar resenärer bättre. I planeringen tar vi i beaktande också de interna busslinjerna i Esbo, t.ex. förbindelserna från Stor-Esboviken till andra viktiga regioncentra. I helheten ingår även förbindelserna mellan Köklax och Stor-Esboviken eftersom det byggs mer i området.

De viktigaste målen i planeringen är smidigare anslutningsförbindelser, bättre interna förbindelser och att möta resbehoven i området.

Planeringsarbetet startade i augusti 2020 när vi ordnade en resvaneenkät där vi frågade om invånarnas resvanor. Man kan även följa planeringsarbetet via en interaktiv blogg där du kan kontakta våra kollektivtrafikplanerare. En tät interaktion med invånare och samarbetet med intressentgrupper är en del av projektet från början till slut. Syftet är att planen blir klar i början av 2021.

Metrotrafiken till Stensvik startar enligt tidtabellen 2023 och då träder dessa förändringar i busslinjenätet i kraft.

Mer information om byggandet hittar du på Västmetrons webbsida.