Nya busslinjer för södra Esbo (metron till Stensvik)

Bussrutterna i södra Esbo och Kyrkslätt förändras ungefär 2023, när metrotrafiken utvidgas från Mattby till Stensvik. HRT:s styrelse bestämde om de nya linjerna i sitt möte 25.5.2021.

Läs mer i vårt meddelande

Följ med hur planeringen fortskridit i bloggen!

Du kan följa med hur planeringen fortskred och hur planen har diskuterats i bloggen (på finska, länken leder till en annan webbsida)!

Det här handlar det om

Esbo får fem nya metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Stensvik och Esboviken. Öppnandet av de nya metrostationerna påverkar resandet och anslutningsförbindelserna i området. Vårt mål är att utveckla anslutningslinjerna så att de är enklare och betjänar resenärer bättre. I planeringen tar vi i beaktande också de interna busslinjerna i Esbo, t.ex. förbindelserna från Stor-Esboviken till andra viktiga regioncentra. I helheten ingår även förbindelserna mellan Köklax och Stor-Esboviken eftersom det byggs mer i området.

De viktigaste målen i planeringen är smidigare anslutningsförbindelser, bättre interna förbindelser och att möta resbehoven i området.

Planeringsarbetet startade i augusti 2020 när vi ordnade en resvaneenkät där vi frågade om invånarnas resvanor. Man kan även följa planeringsarbetet via en interaktiv blogg där du kan kontakta våra kollektivtrafikplanerare. En tät interaktion med invånare och samarbetet med intressentgrupper är en del av projektet från början till slut. Syftet är att planen blir klar i början av 2021.

Metrotrafiken till Stensvik startar enligt tidtabellen 2023 och då träder dessa förändringar i busslinjenätet i kraft.

Mer information om byggandet hittar du på Västmetrons webbsida.