Blogi 10: Hallitus hyväksyi Laajasalon uudet bussilinjat

HSL:n hallitus hyväksyi Laajasalon uusien bussilinjojen suunnitelman kokouksessaan 13.9.2022. Uudet bussilinjat otetaan käyttöön, kun Laajasalon raitiolinjojen liikenne Kruunusilloilla käynnistyy arviolta vuoden 2027 alussa.

Laajasalon bussilinjastoon on tarpeen tehdä reittimuutoksia ja tarjontaan lisäyksiä jo ennen raitioliikenteen käynnistymistä työmaiden aikaisten poikkeusjärjestelyiden sekä asukasmäärän kasvun takia.

Lähivuosien aikana asukasmäärä kasvaa erityisesti Haakoninlahden alueella, jonne bussiliikenne on tarkoitus ulottaa vuoden 2023 aikana. Kerromme Laajasaloa koskevista muutoksista myöhemmin tiedotuskanavissamme.

 

Suuret kiitokset kaikille suunnitteluun osallistuneille!

Tämä blogi on toiminut vuorovaikutuksen ensisijaisena kanavana, kun olemme kertoneet mahdollisuuksista osallistua suunnitteluun ja linjojen suunnittelun vaiheista.

 

Suunnittelun alussa syksyllä 2020 keräsimme tietoa Laajasalon nykyisen joukkoliikenteen toimivuudesta sekä alueen asukkaiden ja alueella liikkuvien toiveista ja liikkumistarpeista liikkumiskyselyn avulla. Saimme kyselyyn hieman yli 2500 vastausta.

 

Järjestimme lisäksi kaksi asukastyöpajaa ja teetimme pikakyselyn muutamien linjojen reittivaihtoehdoista loppuvuodesta 2020 ja alkuvuodesta 2021. Suunnittelun loppuvaiheessa keväällä 2022 saimme noin 940 vastausta linjastoluonnoksen palautekyselyyn.

 

Haluamme kiittää kaikkia Laajasalon uusien bussilinjojen suunnitteluun osallistuneita!