Blogi 5: Linjastoehdotuskyselyn tuloksia, osa 1

Linjastoehdotuksen kommentointi päättyi 8.5. Saimme linjastoehdotuksen kyselylomakkeeseen yhteensä yli 900 vastausta. Iso kiitos kaikille kyselyn tai palautejärjestelmän kautta ehdotusta kommentoineille!

Esittelemme tässä blogikirjoituksessa kyselyn yleisiä tuloksia ja käymme läpi muutamia useimmiten esille nousseita asioita.

Seuraavassa blogikirjoituksessa keskitymme hieman tarkemmin aluekohtaisesti esille nousseisiin aiheisiin.

Tyytyväisyys linjastoehdotukseen

Saimme kyselyyn hieman yli 900 vastausta. Aktiivisimmat vastaajat löytyivät Kruunuvuorenrannan alueelta. Kokonaisuudessaan vastaajista noin kolmannes piti ehdotusta hyvänä ja vajaa viidennes huonona. Hieman alle puolet vastaajista näki ehdotuksessa sekä hyvää että huonoa.  

Tyytyväisyys linjastoehdotukseen postinumeroalueittain

Noin puolet kyselyyn vastanneista Jollaksen (00850) ja Yliskylän (00840) postinumeroalueilla asuvista piti ehdotusta hyvänä.

Kriittisimmin ehdotukseen suhtauduttiin Santahaminan (00860) suunnalla, jossa melkein puolet vastaajista piti linjastoehdotusta huonona.

Kruunuvuorenrannan postinumeroalueella (00590) ja Hevossalmen ja Gunillantien varren postinumeroalueella (00870) asuvista vastaajista enemmistö näki ehdotuksessa sekä hyvää että huonoa.

Näkemyksiä linjastoehdotuksesta postinumeroalueittain

Noin kolmannes kyselyyn vastanneista näki hyvänä ehdotuksen tarjoamat yhteydet uusiin paikkoihin. Vastaavasti noin kolmannes vastaajista piti ehdotusta huonona matka-ajan kasvamisen ja bussin vuorovälin harventumisen takia.

Eri puolilla Laajasaloa asuvien näkemykset kuitenkin erosivat toisistaan. Esimerkiksi Jollaksessa (00850) ja Santahaminassa (00860) asuvista vastaajista lähes puolet piti esitettyjä vuorovälejä hyvinä, kun taas Kruunuvuorenrannassa (00590) ja Yliskylän suunnalla (00840) asuvista kolmannes piti ehdotuksessa esitettyjä vuorovälejä liian harvoina.

Yliskylässä asuvista vastaajista neljännes oli huolissaan kävelymatkojen pitenemisestä. Avoimissa vastauksissa nousi yleisimmin esiin ehdotettujen linjojen reitit sekä huoli vuorovälin riittävyydestä.

Ehdotuksen plussia postinumeroalueittain

Oheisessa kuvassa on linjastoehdotuksen hyväksi koetut asiat postinumeroalueittain. 

 

Ehdotuksen miinuksia postinumeroalueittain

Oheissa kuvaajassa on linjastoehdotuksen huonoksi miellettyjen asioiden osuus postinumeroalueittain. 

Harvat vuorovälit askarruttivat

Useissa kyselyyn annetuissa vastauksissa ehdotuksen mukaisia vuorovälejä pidettiin liian harvoina. Linjastoehdotuksessa busseille esitetyt vuorovälit on yhteensovitettu ratikkalinjan 12 vuoroväleihin, jotta bussilinjojen ja ratikan välille voidaan suunnitella mahdollisimman hyvät vaihtoyhteydet.

Ratikkaliikenteen alkamisen jälkeen matkustamisen suunnat Laajasalossa tulevat muuttumaan ja esimerkiksi osa nykyään bussilla Herttoniemeen suuntautuvista matkoista suuntautuvat ratikalla keskustaan, mistä syystä bussiliikenteen tiheälle vuorovälille ei ole perusteluja.

Jos ehdotuksen mukaiset vuorovälit eivät riittäisi ja bussit kuormittuisivat ratikan liikenteen alkamisen jälkeen liikaa, voitaisiin vuorovälejä tarvittaessa tihentää 

Toiveita yhteyksistä Jollaksesta ja Hevossalmesta Kruunuvuorenrannan koululle sekä ratikkalinjalle 11

Linjastoehdotuksen kyselyssä nousivat esiin toiveet yhteyksistä Jollaksen ja Hevossalmen suunnalta Kruunuvuorenrannan uudelle koululle sekä ratikkalinjalle 11 Pasilan suuntaan.

Valtaosa Jollaksen ja Hevossalmen asukkaiden matkoista suuntautuu arvioiden mukaan jatkossakin Herttoniemeen ja kysyntä Kruunuvuorenrannan suuntaan koulumatkaliikenteen ohella tulee todennäköisesti olemaan melko vähäistä.

Tätä useissa vastauksissa esiin noussutta yhteystarvetta tarkastellaan vielä uudelleen, kun tarkastelemme linjastoehdotusta asukkaiden kommenttien pohjalta.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavassa blogipostauksessa käsittelemme linjastoehdotuskyselyssä aluekohtaisesti esiin nousseita aiheita.

Suunnittelu jatkuu niin, että tarkastelemme ja tarvittaessa muokkaamme linjastoehdotusta asukkailta saamiemme kommenttien pohjalta touko- ja kesäkuun vaihteessa.

Mahdolliset muutokset esitelemme suunnitelman blogissa kesäkuussa ja hallituksemme käsittelee linjastoa elokuussa 2022.