Raitiovaunut 2020-luvulla

Uusia raitioteitä rakennetaan ja suunnitellaan Helsingin seudulla nyt enemmän kuin koskaan. Ratikkaverkosto laajenee Helsingin kantakaupungissa uusille alueille, ja myös pikaratikat tulevat liikenteeseen. Vuonna 2030 Helsingin seudulla kulkee paljon enemmän raitiovaunuja kuin nykyään. Vuonna 2040 niitä kenties kulkee yhä lisää, mutta siitä tiedämme tarkemmin vasta myöhemmin. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan tulevaisuuden raitioliikennettä kanssamme!

Miksi suunnittelemme raitiolinjastoon muutoksia – taas?

Helsinki on tehnyt päätöksen useiden uusien ratojen rakentamisesta, ja uusia on jo suunnitteilla. Se tarkoittaa, että myös nykyisillä ratikkaradoilla kulkee tulevaisuudessa uusia linjoja jo olemassa olevien lisäksi. Me haluamme, että kokonaisuus palvelisi edelleen mahdollisimman monia mahdollisimman hyvin – siksi suunnittelemme yhdessä teidän kanssanne entistäkin parempaa raitiolinjastoa. Edellisen suuremman uudistuksen teimme elokuussa 2017, minkä jälkeen on päätetty ratojen rakentamisesta muun muassa Pasilan ja Kalasataman välille sekä läntiseen kantakaupunkiin.

Seuraa suunnittelun etenemistä blogissa!

Uusien ratojen rakentaminen tulee muuttamaan myös nykyisiä linjoja. Samalla avautuu mahdollisuus korjata myös nykyisten linjojen puutteita ja ongelmia. Suunnittelu käynnistyi syksyllä 2020, jolloin keräsimme lähtötietoja ja muun muassa kysyimme nykyisellä ja tulevalla ratikkaverkolla asuvilta ihmisiltä heidän liikkumistottumuksistaan. Blogistamme selviää, missä suunnittelussa tällä hetkellä mennään.

Tutustu tulevaisuuden ratikkahankkeisiin kartan avulla!

Uusi klikkailtava kartta kertoo, millaisia ratayhteyksiä Helsingin seudulle on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan valmistumassa vuoteen 2030 mennessä!

Pikaratikat: uusi liikennemuoto nykyisen ratikan ja metron välimaastossa

Pikaratikat ovat kokonaan uusi liikennemuoto Helsingin seudulla. Ensimmäisenä niitä nähdään liikenteessä Itäkeskuksen ja Keilaniemen välisellä linjalla 550, jonka rataa parhaillaan rakennetaan Raide-Jokeri-hankkeessa. Lisäksi pikaratikat ajavat tulevaisuudessa Laajasaloon uusia Kruunusiltoja pitkin. Pikaratikkayhteyksiä on suunnitteilla myös Vihdintielle, Viikin ja Malmin suuntaan, Tuusulanbulevardille ja Vantaalle.

Teknisesti pikaratikat eivät poikkea tavallisista raitiovaunuista. Samoja rataosuuksia voivat käyttää niin pikaratikat kuin kaupunkiratikatkin, ja näin myös tapahtuu kantakaupungissa. Pikaratikkalinjat kuitenkin suunnitellaan nopeammiksi: ne kulkevat omilla kaistoillaan ja niiden pysäkkiväli on hieman nykyisiä ratikoita harvempi. Itse vaunut ovat nykyisiä kaupunkiraitiovaunuja pidempiä, minkä myötä niihin mahtuu enemmän matkustajia. Pikaratikka on siis jotain, joka sijaitsee kaupunkiraitiovaunun ja metron välimaastossa.

Nykyinen kantakaupungin ratikkaverkosto laajenee lähivuosina

Kantakaupungin ratikkaverkosto, jolla kulkevat kaupunkiratikat, laajenee tulevina vuosina. Uusia yhteyksiä muodostuu Jätkäsaareen, Eiranrantaan, Hernesaareen, Ilmalaan ja Meilahteen. Tässä osiossa käsittelemme kantakaupungin ratikkalinjojen uudistuksia, joista on jo tehty päätös.

Kuhunkin uuteen osuuteen voi tutustua myös erillisellä karttasivustolla.

Tulevia ratikkahankkeita

Olemme listanneet tähän tulevia raitiotiehankkeita, joista osan rakentaminen on käynnistynyt ja osaa suunnitellaan. Voit tutustua siihen, miltä tulevaisuuden ratikkalinjastomme näyttää, myös erillisen karttasivuston avulla!