Asiakastyyytyväisyystutkimus (Asty)

Mittamme matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin  kyselytutkimuksella, jota tehdään bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä talviliikennekaudella elokuusta toukokuuhun. Suomenlinnan lauttaliikenteessä tutkimme matkustajatyytyväisyyttä kesäkuusta elokuuhun.

Lisätietoja: Antti Vuorela, etunimi.sukunimi@hsl.fi

60 000 vastaajaa vuosittain

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaa vuosittain noin 60 000 HSL-liikenteen matkustajaa. Tutkimus toteutetaan lyhyellä matkan aikana täytettävällä kyselylomakkeella liikennevälineessä. 

Kyselyiden määrä on suhteessa tutkittavan linjan matkustajamäärään ja lopulliset tulokset painotetaan linjan matkustajamäärillä. Käytämme tuloksia  muun muassa joukkoliikenteen kehittämisessä, joukkoliikenteen henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa.

 

Asiakastyytyväisyystutkimuksen avoin nettitietokanta Asty Web