Jatkuva liikkumistutkimus

Selvitämme HSL-alueen asukkaiden liikkumistottumuksia jatkuvana kyselytutkimuksena. Tutkimuksella selvitetään kulkutapojen käyttöä. Tutkimuksen avulla voimme arvioida luotettavasti HSL:n tekemien toimenpiteiden vaikutuksia. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi reittien, aikataulujen tai lippujen hintojen muutokset.

Tutkimuksen tärkein seurattava mittari on kulkutapajakauma, jonka uusimmat tiedot julkaistaan neljännesvuosittain. Se kertoo, kuinka suuri osa matkoista on tehty milläkin liikkumismuodolla.

Lisätietoja: erikoistutkija Pekka Räty, etunimi.sukunimi@hsl.fi, 040 738 6559

Tutkimus toteutetaan matkapäiväkirjojen avulla

Vastaaja dokumentoi kaikki matkat, jotka hän teki hänelle valitun tutkimuspäivän aikana.

Kartoitamme tutkimuksella esimerkiksi, kuinka monta matkaa alueen asukkaat tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät.

Toteutamme tutkimuksen poimimalla satunnaisesti Norstat Finland Oy:n tutkimuspaneelista joukon asukkaita, jotka saavat kutsun osallistua tutkimukseen.

Kaikki kulkutavat mukana

Keräämme tutkimuksella tietoa kaikista kulkutavoista, niin henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä, pyöräilystä kuin kävelystäkin.

Käytämme tuloksia HSL:n toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa, Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä.

Tuloksia käyttävät myös muut seudun liikenteen suunnittelussa ja päätöksenteossa mukana olevat tahot.