Tutkimuksen toteuttaminen

Helsinki-Vantaan lentoasema on merkittävä kansainvälinen henkilöliikenteen solmupiste ja Helsingin seudun liikennejärjestelmän erityiskohde, johon suuntautuu paljon seudulla asuvien sekä muualta saapuvien matkoja. Lentoaseman saavutettavuuteen ja liikennejärjestelyihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Suunnittelua varten tarvitaan luotettavaa tutkimustietoa lentoasemalle suuntautuvasta ja sieltä poistuvasta liikenteestä.

Helsingin seudun asukkaiden liikkumista tutkitaan muun muassa Helsingin seudun liikenteen (HSL) toteuttamalla Liikkumistutkimuksella, Helsingin kaupungin Liikkumistottumustutkimuksella sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtakunnallisella henkilöliikennetutkimuksella.

Kyseiset tutkimukset eivät yksinään tuota kokonaiskuvaa seudulla tapahtuvasta liikkumisesta vaan erityiskohteissa, kuten lentoasemalla ja satamissa, on tarpeen tehdä täydentäviä tutkimuksia, sillä niihin kohdistuu runsaasti myös seudun ulkopuolella asuvien matkoja.

Edellisen kerran HSL on tutkinut Lentoasemalle suuntautuvaa henkilöliikennettä Kehäradan käyttöönoton yhteydessä. Raportissa Kehäradan liikenteelliset vaikutukset (HSL, 6/2017) on kuvattu Lentoasemalla vuosina 2014 ja 2016 tehtyjen erillisselvitysten tuloksia, pääasiassa kulkutapoja lentoasemalle tultaessa ja sieltä lähdettäessä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Koronapandemia vaikutti merkittävästi matkustajamääriin ja ihmisten kulkutapavalintoihin.
Lentoasemaa ja sen ympäristöä ja liikennejärjestelyjä on myös uudistettu viime vuosina.

Kehärata on otettu käyttöön ja Lentoaseman terminaalin sisäänkäynti avattu joulukuussa 2015. Kehäradan käyttö Lentoasemalle suuntautuvassa liikenteessä on siten jo hyvin vakiintunutta.

Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä liikennöinyt Finnair City Bus -palvelu päättyi koronapandemian aiheuttaman vähäisen kysynnän vuoksi vuonna 2020. Nykyisin Helsingin keskustan ja lentoaseman välillä liikennöi HSL:n runkolinja 600, jonka matka-aika on noin 40 minuuttia.

Elokuussa 2016 avautui pysäköintitalo P5:n laajennus, jossa on 3 000 uutta parkkipaikkaa. Lisäksi vuonna 2021 avattiin terminaali 2:n edustalle uusi pysäköintihalli P1/P2, jossa on 2 000 paikkaa.

Lentoaseman terminaalia on Finavian Helsinki-Vantaan kehitysohjelman aikana laajennettu merkittävästi. Kaikkien lentojen lähtöselvitykset, turvatarkastukset ja matkatavaranluovutus keskitettiin samaan rakennukseen vuonna 2022, kun joulukuussa 2021 valmistuneet lähtö- ja tuloaulat otettiin käyttöön. Samalla otettiin käyttöön myös uudet pysäköinti- ja joukkoliikennejärjestelyt.

Toimintaympäristön muutosten vuoksi lentoaseman henkilöliikenteen tilannekuva on tärkeää päivittää.

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, mistä ja millä kulkutavalla matkustajat saapuvat Helsinki-Vantaan lentoasemalle lentomatkalle lähtiessään, ja toisaalta millä kulkutavalla ja mihin matkustajat poistuvat lentoasemalta.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin suorahaastatteluina.
Aineistoa käytetään liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä Helsingin seudun liikenne-ennustemallin päivittämisessä.

Näin tutkimus tehtiin