Liityntäpysäköinnin tutkimus

Laskemme liityntäpysäköintialueiden käyttöasteita ja teemme kyselytutkimusta liityntäpysäköinnin käyttäjille.

Lisätietoja: Antti Vuorela, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Liityntäpysäköintilaskennat

Liityntäpysäköinnin käyttöastelaskennoilla seurataan Helsingin seudun liityntäpysäköintipaikkojen kokonaismäärää ja käyttöastetta. Laskennat kattavat niin henkilöautot kuin polkupyörät. Laskentatuloksia käytetään seudun liityntäpysäköintijärjestelmän kehittämiseen.

 

Liityntäpysäköintilaskentoja on tehty pääkaupunkiseudulla vuodesta 1996 lähtien. Laskentoja tehtiin vuoteen 2007 asti vuosittain ja tämän jälkeen pääosin joka toinen vuosi. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden käyttöastelaskentoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2007 lähtien.

 

Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät omien liityntäpysäköintialueidensa laskennat, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla laskennat suorittaa joko kunta tai VR. HSL kokoaa laskentatulokset yhteen seudulliseksi kokonaisuudeksi.

 

Liityntäpysäköintipaikkojen käyttö ja määrät

 

Asemakohtaiset liityntäpysäköinin käyttöastetiedot

Liityntäpysäköintitutkimus

Liityntäpysäköintimatkoja tutkitaan noin neljän vuoden välein liityntäpysäköintialueilla tehtävällä kyselytutkimuksella. Viimeisin tutkimus tehtiin syksyllä 2019.

Tutkimus tehdään jakamalla liityntäpysäköintialueille pysäköityihin autoihin ja polkupyöriin tutkimuskutsuja, joissa on osoite nettikyselyyn. Kyselyssä kysytään tietoja siitä matkasta, jolla vastaaja sai kutsun kyselyyn. 

Tutkimus kattaa lähes kaikki Helsingin seudun 14 kunnan alueella olevat liityntäpysäköintialueet. Niiden lisäksi mukana on joitakin seudun liikenteen kannalta merkittäviä liityntäpysäköintialueita myös seudun ulkopuolelta.

Tuloksia käytetään liityntäpysäköinnin kehityksen seuraamiseen sekä uusien liityntäpysäköintialueiden sijainnin ja kapasiteetin suunnitteluun.