Liityntäpysäköinnin tutkimus

Laskemme liityntäpysäköintialueiden käyttöasteita ja teemme kyselytutkimusta liityntäpysäköinnin käyttäjille.

Lisätietoja: Pekka Räty, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Liityntäpysäköintilaskennat

Liityntäpysäköinnin käyttöastelaskennoilla seurataan Helsingin seudun liityntäpysäköintipaikkojen kokonaismäärää ja käyttöastetta. Laskennat kattavat niin henkilöautot kuin polkupyörät. Laskentatuloksia käytetään seudun liityntäpysäköintijärjestelmän kehittämiseen.

 

Liityntäpysäköintilaskentoja on tehty pääkaupunkiseudulla vuodesta 1996 lähtien. Laskentoja tehtiin vuoteen 2007 asti vuosittain ja tämän jälkeen pääosin joka toinen vuosi. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden käyttöastelaskentoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2007 lähtien.

 

Pääkaupunkiseudun kunnat tekevät omien liityntäpysäköintialueidensa laskennat, ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla laskennat suorittaa kunta (aiemmin myös VR). HSL kokoaa laskentatulokset yhteen seudulliseksi kokonaisuudeksi.

Liityntäpysäköintitutkimus

Liityntäpysäköintimatkoja tutkitaan noin neljän vuoden välein liityntäpysäköintialueilla tehtävällä kyselytutkimuksella. Viimeisin tutkimus tehtiin syksyllä 2022.

 

Tutkimus tehdään jakamalla liityntäpysäköintialueille pysäköityihin autoihin ja polkupyöriin tutkimuskutsuja, joissa on osoite nettikyselyyn. Kyselyssä kysytään tietoja siitä matkasta, jolla vastaaja sai kutsun kyselyyn. 

 

Tutkimus kattaa suuren osan Helsingin seudun 15 kunnan alueella olevista liityntäpysäköintialueista. Niiden lisäksi mukana on joitakin seudun liikenteen kannalta merkittäviä liityntäpysäköintialueita myös seudun ulkopuolelta.

 

Tuloksia käytetään liityntäpysäköinnin kehityksen seuraamiseen, liityntäpysäköintialueiden sijainnin ja kapasiteetin suunnitteluun sekä laajemmin joukkoliikenteen ja koko liikennejärjestelmän suunnittelussa.

 

Syksyn 2022 tutkimuksen tietosuojaseloste (päivitetty 15.9.2022)