Lippulajitutkimus

Lippulajitutkimuksella hankimme tietoa siitä, millaisia lippuja asiakkaamme käyttävät, missä kunnissa he asuvat, minkä pituisia matkoja tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja käyttävät. Tutkimusta tehdään liikennevälineissä, joissa matkustajien ei tarvitse näyttää voimassa olevaa lippua matkakortinlukijalle eli metroissa, junissa, raitiovaunuissa ja runkolinjabusseissa.

Matkalippujen tarkastajat haastattelevat matkustajia tarkastustyönsä ohessa. Kerättävä näyte vaihtelee vuosittain tutkittavan liikennemuodon ja linjan matkustajamäärän mukaan. Aineistoa kerätään tasaisesti eri linjoilta, kulkusuunnilta ja vuorokaudenajoilta. Tutkimusta tehdään pääasiassa syksyisin, ja kerätty näyte laajennetaan kuvaamaan koko vuoden liikennettä.

Käytämme tuloksia taloutemme suunnittelussa, linjastomuutosten vaikutusten arvioinnissa sekä joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Edellinen lippulajitutkimus tehtiin syksyllä 2018 metrossa ja lähijunissa.

Lisätietoja: Petra Reimi, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2018, tuloksia

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2018, tuloksia