Lippulajitutkimus

Lippulajitutkimuksella hankimme tietoa siitä, millaisia lippuja asiakkaamme käyttävät, missä kunnissa he asuvat, minkä pituisia matkoja tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja käyttävät. Tutkimusta tehdään liikennevälineissä, joissa matkustajien ei tarvitse näyttää voimassa olevaa lippua matkakortinlukijalle eli metroissa, junissa, raitiovaunuissa ja runkolinjabusseissa.

Matkalippujen tarkastajat haastattelevat matkustajia tarkastustyönsä ohessa. Kerättävä näyte vaihtelee vuosittain tutkittavan liikennemuodon ja linjan matkustajamäärän mukaan. Aineistoa kerätään tasaisesti eri linjoilta, kulkusuunnilta ja vuorokaudenajoilta. Tutkimusta tehdään pääasiassa syksyisin, ja kerätty näyte laajennetaan kuvaamaan koko vuoden liikennettä.

Käytämme tuloksia taloutemme suunnittelussa, linjastomuutosten vaikutusten arvioinnissa sekä joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Syksyllä 2023 lippulajitutkimusta tehdään metrossa ja lähijunissa. Vuoden 2023 keväällä ja syksyllä lippulajitutkimusta tehtiin runkolinjabusseissa.  Syksyllä 2021 tutkimusta tehtiin metrossa, lähijunissa ja ratikoissa.

Lisätietoja: Miro Junnola, etunimi.sukunimi@hsl.fi

 

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2018, tuloksia

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2018, tuloksia