Matkustajamäärien seuraaminen

Matkustajamäärällä tarkoitamme joukkoliikennevälineeseen nousevien matkustajien eli nousijoiden määrää. Jos matkustaja vaihtaa matkallaan joukkoliikennevälineestä toiseen, jokainen nousu tilastoituu erikseen.

Käytämme tietoja nousijamääristä muun muassa linjasto- ja aikataulusuunnittelussa, kapasiteetin suunnittelussa sekä jäsenkunnillemme jaettavien kuntaosuuksien laskennassa. Nousijamäärät ovat myös erinomainen joukkoliikenteen kehityksen mittari.

Bussilinjojen (muut kuin runkolinjat) nousijamäärätiedot perustuvat matkakorttileimauksiin, jotka korotetaan kertoimilla kattamaan mm. matkustajat, jotka ovat matkustaneet mobiililipulla tai lastenvaunujen kanssa.

Runkobusseissa, metroissa, raitiovaunuissa ja lähijunissa on ajoneuvoihin asennettuja automaattisia laskentalaitteita, jotka laskevat sekä sisään- että ulosmenevät matkustajat. Metroasemilla on lisäksi porttilaskurit, jotka on sijoitettu laitureille johtaviin sisääntuloväyliin. Suomenlinnan lautan matkustajamäärät lasketaan manuaalisesti.

Matkustajamäärät 1.1. - 31.3.2024

Matkustajamäärät 1.1.–31.12.2023

Olemme tuottaneet vuodesta 2020 lähtien myös vertailutietoa arjen liikenne- ja matkustajamääristä verrattuna vuoteen 2019. Näiden tietojen lähteenä on Fintrafficin ylläpitämä Liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä (LAM) sekä HSL:n oma joukkoliikenteen laskentajärjestelmä.

Liikenne- ja matkustajamäärien kehitys verrattuna vuoteen 2019

Lisätietoja: Natalia Berezina, etunimi.sukunimi@hsl.fi