Matkustajamäärien seuraaminen

Matkustajamäärällä tarkoitamme joukkoliikennevälineeseen nousevien matkustajien eli nousijoiden määrää. Jos matkustaja vaihtaa matkallaan joukkoliikennevälineestä toiseen, jokainen nousu tilastoituu erikseen.

Käytämme tietoja nousijamääristä muun muassa linjasto- ja aikataulusuunnittelussa, kapasiteetin suunnittelussa sekä jäsenkunnillemme jaettavien kuntaosuuksien laskennassa. Nousijamäärät ovat myös erinomainen joukkoliikenteen kehityksen mittari.

Bussilinjojen (muut kuin runkolinjat) nousijamäärätiedot perustuvat matkakorttileimauksiin, jotka korotetaan kertoimilla kattamaan mm. matkustajat, jotka ovat matkustaneet mobiililipulla tai lastenvaunujen kanssa.

Runkobusseissa, metroissa, raitiovaunuissa ja lähijunissa on ajoneuvoihin asennettuja automaattisia laskentalaitteita, jotka laskevat sekä sisään- että ulosmenevät matkustajat. Metroasemilla on lisäksi porttilaskurit, jotka on sijoitettu laitureille johtaviin sisääntuloväyliin. Suomenlinnan lautan matkustajamäärät lasketaan manuaalisesti.

Matkustajamäärät 1.1.2022-31.8.2022

Lisätietoja: Natalia Berezina, etunimi.sukunimi@hsl.fi