Vahvistamme Keski-Vantaan bussiliikennettä runkolinjalla ja muilla tiheillä yhteyksillä

Keski-Vantaan bussilinjat uudistuvat. Linjaverkon perustana ovat jatkossa runkolinja 600 Helsingin keskustasta Lentoasemalle sekä muut matkantekoa jouduttavat tiheät ja vaihdottomat yhteydet. Suunnittelimme linjat tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Keski-Vantaan bussilinjat uudistuvat syksystä 2022 alkaen Tuusulanväylän linjastosuunnitelman mukaisiksi. Merkittävin uudistus on runkolinja 600, jolla pääsee kulkemaan suoraan ja tiheästi Helsingin keskustasta kasvavan Aviapoliksen alueen kautta Lentoasemalle.

Bussit kulkevat ruuhka-aikoina alle kymmenen minuutin välein. Päiväsaikaan ja iltaisin vuoroväli on kymmenen minuuttia. Uusi runkolinja korvaa nykyiset linjat 614 ja 615.

Keskiselle Vantaalle tulee myös muita tiheästi ajettavia vaihdottomia linjoja, mikä sujuvoittaa matkustamista niin Keski-Vantaan sisällä kuin sieltä kauemmaksi. Linjan 554 reitti jatkuu Suutarilasta Lentoasemalle, joten Siltamäen, Jumbon ja Lentoaseman väliset yhteydet paranevat.

Linja 561 yhdistyy linjan 616 kanssa. Uutta linjaa 561 ajetaan Itäkeskuksesta Malmin ja Tammiston kautta Jumboon ja linjan päätepysäkki siirtyy Lentoasemalta Kivistöön.

Muutos kohentaa Kivistön bussiyhteyksiä Itä-Helsinkiin. Sekä linjaa 554 että linjaa 561 ajetaan päiväliikenteessä 20 minuutin välein.

Bussi 574 kulkee jatkossa Ruskeasannan läpi

Ruskeasanta saa lisää bussiliikennettä, kun linja 574 siirtyy kulkemaan alueen läpi. Linjaa 576 ajetaan jatkossa Junkersintietä pitkin, joten bussit kulkevat entistä lähempänä eteläistä Ruskeasantaa.

Rautatientorin ja Tikkurilan välisen linjan 611 reittiä oikaistaan Siltamäen ja Tikkurilan välillä, mikä nopeuttaa yhteyksiä Tikkurilasta Tuusulanväylän ja Mäkelänkadun suuntaan.

Uudet linjat on tarkoitus ottaa käyttöön, kun syysliikenne alkaa vuonna 2022. Muutamat pienet viikonloppuliikenteen muutokset kuitenkin toteutuvat vasta syksyllä 2023.

Asukkaiden sana painoi suunnittelussa

Kävimme suunnitteluna aikana aktiivista vuoropuhelua keskisen Vantaan asukkaiden ja muiden siellä matkustavien kanssa. Kun suunnittelu alkoi, keräsimme liikkumiskyselyllä tietoa alueella liikkuvien tarpeista ja vastauksia tuli noin 3 700.

Tärkeä vuorovaikutuksen kanava oli linjastosuunnittelijoidemme ylläpitämä blogi, jossa käytiin vilkasta keskustelua. Blogisivua ladattiin noin 44 000 kertaa ja asukkailta tuli noin 1 000 kommenttia.

Järjestimme myös asukastyöpajoja ja pidimme suunnitelmaa esillä sähköisillä näytöillään pysäkeillä ja busseissa. Myös media oli kiinnostunut suunnitelmasta ja siitä ilmestyi juttuja useammassakin lehdessä.

Asukkaiden aktiivisuus kantoi satoa. Liikkumiskyselyn vastauksista seuloutui esille etenkin se, että Ruskeasannan asukkaiden tyytyväisyys kotikulmiensa joukkoliikenteeseen oli selvästi Keski-Vantaan muita asukkaita matalampi, joten alueen bussiyhteyksiä oli tarpeen kohentaa.

Runkolinja 600 ei saanut keskisellä Vantaalla varauksetonta suosiota, koska asukkaita askarruttivat uuden linjan vaikutukset Ylästön liikennetarjontaan. Päädyimme kuitenkin runkolinjan kannalle muun muassa sen vuoksi, että linja 574 kulkee jatkossa Ylästön kautta.

Kiitokset aktiivisuudestanne, Keski-Vantaan asiakkaamme! Paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tehden.