Mellersta Vanda får en ny stombuss

Busslinjerna i mellersta Vanda förnyas. I framtiden kommer stomlinje 600 som kör från Helsingfors centrum till flygplatsen och andra direkta busslinjer att ligga till grund för linjenätet. Vi har planerat linjerna i tätt samarbete med invånarna.

Busslinjerna i mellersta Vanda förnyas hösten 2022. Den viktigaste förnyelsen är stomlinje 600 som har hög turtäthet och som kör från Helsingfors centrum via Aviapolis till flygplatsen.

Turtätheten är under tio minuter i rusningstid och under dagtid och på kvällar tio minuter. Den nya stomlinjen ersätter de nuvarande linjerna 614 och 615.

Mellersta Vanda får också andra direkta busslinjer som har hög turtäthet. Linje 554 förlängs från Skomakarböle till flygplatsen. Detta förbättrar förbindelserna mellan Skomakarböle, Jumbo och flygplatsen.

Linje 561 slås samman med linje 616. Den nya linjen 561 kör från Östra centrum via Malm och Roseldal till Jumbo. Linjens hållplats flyttas från flygplatsen till Kivistö.

I och med förändringen blir bussförbindelserna mellan Kivistö och östra Helsingfors bättre. Både linje 554 och linje 561 har 20 minuters trafik under dagtid.

 

Buss 574 börjar köra via Rödsand

Rödstand för en ny busslinje när linje 574 börjar köra via området. I fortsättningen kör linje 576 längs Junkersvägen.

Buss 611 Järnvägstorget-Dickursby får en ny rutt mellan Brobacka och Dickursby.

Syftet är att införa de nya busslinjerna i och med hösttrafiken 2022. Vissa små förändringar genomförs dock först på hösten 2023.

Invånarnas ord vägde tungt

Planeringen skedde i aktiv dialog med invånarna i mellersta Vanda och med personer som reser i området. När vi startade planeringen, samlade vi in information om resbehov och önskemål i området med en resenkät. Vi fick ca 3 700 svar.

En viktig kanal för interaktion med invånare var en blogg som upprätthölls av våra kollektivtrafikplanerare.  Bloggsidan laddades ner ca 44 000 gånger och invånarna lämnade ca 1 000 kommentarer.

Invånarna var aktiva. Av enkätesresultaten framgår bland annat att invånarna i Rödsand är mindre nöjda med kollektivtrafiken är invånarna i mellersta Vanda. En del av invånarna är också oroliga för hur stomlinje 600 kommer att påverka trafikutbudet i Övitsböle. Därför beslöt vi att linje 574 i fortsättningen kör via Övistböle och införa den nya stomlinjen.