Helsingin seudun asukkaat toivovat satsauksia joukkoliikenteeseen

Seutubarometri 2021 kertoo, että seudun asukkaat arvostavat luonnonläheisyyttä, lähellä olevia palveluja sekä joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämistä. Yli puolet vastaajista toivoi lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen.

Joukkoliikenteellä on tärkeä merkitys Helsingin seudun asukkaiden viihtymiselle, Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen Seutubarometri 2021 kertoo. Barometri selvitti Helsingin seudun 15 kunnan asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä asumisesta ja liikenteestä sekä niiden kehittämisestä.

Tärkeimmät tekijät, jotka asukkaiden mielestä lisäävät heidän kotikulmiensa viihtyisyyttä, ovat luonnonläheisyys, kävelyetäisyydellä sijaitsevat lähipalvelut sekä lähellä oleva joukkoliikenteen pysäkki tai asema. Viihtyisyyttä laskevat muun muassa palvelujen puute, rauhattomuus ja turvattomuus, huonot joukkoliikenneyhteydet sekä liikenteen melu.

Barometrissa kysyttiin, pitäisikö vastaajan asuinkunnan satsata eri liikennemuotoihin nykyistä enemmän vai vähemmän. 54 prosenttia vastaajista toivoo enemmän satsauksia joukkoliikenteeseen, 49 prosenttia pyöräliikenteeseen, 41 prosenttia kävelyyn ja 21 prosenttia autoliikenteeseen.

Joukkoliikenteeseen enemmän panostuksia haluavien osuus on laskenut edellisistä barometreista, joka tehtiin vuosina 2018 ja 2017. Toisaalta myös halukkuus satsata autoliikenteeseen on vähentynyt. Pyöräliikenteen ja kävelyn osalta mielipiteet ovat suurin piirtein ennallaan.

Puolet vastaajista halua hillitä henkilöautoliikenteen kasvua. Aikaisempaa harvempi asukas on tätä mieltä. Tiemaksujen käyttöönottoa kannatti 17 prosenttia vastaajista ja 58 prosenttia vastusti. Kannatus ja vastustus olivat samalla tasolla kuin edellisissä barometreissa.

Etätyö kiinnostaa

Barometrissa kysyttiin eri kulkutapojen käyttöä ennen koronapandemiaa ja tällä hetkellä. Jalankulku ja henkilöauto olivat suosituimmat kulkutavat sekä ennen koronaa että nykyisin.

Asukkaiden joukkoliikenteen käyttö on vähentynyt selvästi. Muiden kulkutapojen käytössä muutokset olivat suhteellisen vähäisiä. Viidennes asukkaista arvioi liikkumistapojensa muuttuvan pysyvästi. Viidenneksellä asukkaista asumistoiveet tai -tarpeet ovat muuttuneet koronaepidemian vuoksi.

Etätöitä vastaajat haluavat tehdä koronaepidemian jälkeen selvästi enemmän kuin ennen pandemiaa, mutta vähemmän kuin he nyt pandemian aikana tekevät. Etätyö kahdesta kolmeen päivänä viikossa olisi pandemian jälkeen suosittua.

Noin puolelle 15 vuotta täyttäneistä Helsingin seudun asukkaista etätyö ei kuitenkaan ole olennainen kysymys. Vastaaja ei joko ole työelämässä, etätyö ei ole mahdollista tai hän ei halua tehdä sitä.

Toteutuimme Seutubarometrin Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua varten. Barometri tehtiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä 11.1.–16.3.2021.

Tutkimuskuntia olivat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Tutkimukseen poimittiin väestörekisteristä satunnaisesti 11 500 alueen 15 vuotta täyttänyttä asukasta, joista 3 690 vastasi kyselyyn. Tiedot keräsi Taloustutkimus Oy.

Lue tulosraportti