Invånare i Helsingforsregionen önskar fler satsningar på kollektivtrafiken

Regionbarometern 2021 visar att regionens invånare värdesätter närheten till naturen, närservicen samt utveckling av kollektivtrafiken och cyklingen. Över hälften av svararna önskade att man satsar mer på kollektivtrafiken.

Resultaten från Regionbarometern 2021 om markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen visar att kollektivtrafiken är viktig för invånarnas trivsel. Med barometern ville vi utreda de åsikter och synpunkter som invånarna i Helsingforsregionen 15 kommuner har om boendet och trafiken.

De viktigaste faktorerna som ökar trivseln enligt invånarna är närheten till naturen, närservicen på gångavstånd samt kollektivtrafikens hållplats eller station som ligger nära hemmet. Brist på servicen, oroligheter och otrygghet, dåliga kollektivtrafikförbindelser samt trafikbuller minskar trivseln.

I barometern frågade vi om svararens hemkommun borde satsa mer eller mindre på olika trafikform. 54 procent av svararna önskar att man satsar mer på kollektivtrafiken, 49 procent på cykeltrafiken, 41 procent på gång och 21 procent på biltrafiken.

Antalet svarare som vill flera satsningar på kollektivtrarfiken har minskat från föregående barometrar som genomfördes 2018 och 2017. Å andra sidan har också viljan att satsa på biltrafiken minskat. Åsikterna har inte förändrats mycket vad gäller cykling och gång.

Hälften av svararna vill begränsa ökningen av biltrafiken. Vilket är färre än tidigare. 17 procent av svararna företräder vägavgifter och 58 procent motsätter sig avgifterna. De är på samma nivå som i de föregående barometrarna.

Ökat intresse för distansarbete

I barometern frågades om användning av olika färdsätt före coronapandemin och nu. Gång och personbil var de populäraste färdsätten både före coronaviruset och nu.

Invånarnas användning av kollektivtrafiken har minskat tydligt. Förändringarna i användning av de övriga färdsätten var relativt små. En femtedel av invånarna uppskattar att deras resvanor ändras permanent. Behov eller önskemål för boende har förändrats för en femtedel av invånarna på grund av coronaviruspandemin.

Svararna är intresserade av att arbeta på distans klart oftare efter coronaviruspandemin än före den men mindre än de gör nu under pandemin. De flesta skulle gärna arbeta på distans två till tre dagar i veckan efter pandemin. För ca hälften av invånarna i Helsingforsregionen som fyllt 15 år är frågan om distansarbete inte relevant. Antingen är svararen inte i arbetslivet, kan inte eller vill inte distansarbeta.

Vi har genomfört Regionbarometern för planeringen av markanvändningen, boendet och trafiken (MBT) i Helsingforsregionen. Barometern genomfördes som en kombination av post- och nätenkät 11.1-16.3.2021.

Undersökningen omfattade följande kommuner: Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda och Vichtis. 11 500 personer som fyllt 15 år valdes ut slumpmässigt till undersökningen och 3 690 av dem valde att svara. Taloustutkimus Oy samlade in uppgifterna.

Läs undersökningsrapporten (på finska)