HSL:n hallituksen päätöksiä 8.2.2022

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 8 helmikuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

Sisäisen tarkastuksen kertomus 2021 ja suunnitelma 2022

Hallitus päätti merkitä tiedoksi HSL:n sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2021 ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2022.

Linkki pöytäkirjaan

HSL:n toimintaorganisaation periaatteet ja jakaantuminen tulosalueisiin

Osana uutta strategiaa HSL valmistelee toimintamallien kehittämistä ja organisaatiorakenteen muuttamista. Tavoitteena on varmistaa, että toimintamallit ja organisaatio tukevat uuden strategian tavoitteiden toteutumista. Hallitus päätti, että HSL:n toimintaorganisaatio jakaantuu kuuteen tulosalueeseen ja niiden alla oleviin yksiköihin. Tulosalueet ovat Hallinto, Strategia, Liikenne, Markkinat, Teknologia ja Viestintä, ja niitä johtavat HSL:n hallituksen nimeämät johtajat ja yksiköitä toimitusjohtajan nimeämät yksikön päälliköt.

Linkki pöytäkirjaan

MAL 2023 vision, tavoitteiden, arviointikokonaisuuksien ja tavoitetasojen uudelleenhyväksyminen

Hallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä MAL 2023 -suunnitelman vision, tavoitteet, arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot. Kuntien lopullinen sitoutuminen tapahtuu MAL 2023 -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä kevään 2023 aikana. Hallitus lähettää MAL 2023 -suunnitelman vision, tavoitteet, arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot edelleen hyväksyttäväksi Helsingin seudun yhteistyökokoukselle ja KUUMA-johtokunnalle.

Linkki pöytäkirjaan

Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat, kun pikaraitiotie 550 aloittaa

Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat, kun pikaraitiotietä 550 aloittaa liikennöinnin Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä arviolta vuonna 2024. HSL on suunnitellut uudet bussilinjat tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaittensa kanssa.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan

Sisä-, ulko- ja matalavirtanäyttöjen puitejärjestelyhankinta

HSL on kilpailuttanut puitejärjestelyn matkustajanäytöistä, jotka hankitaan joukkoliikenneterminaaleihin ja pysäkeille. Hankinta koskee sisä- ja ulkonäyttöjä sekä runkolinjoille hankittavia paristonäyttöjä (matalavirtanäytöt), niiden asennusta sekä niihin mahdollisesti tarvittavaa ohjausjärjestelmää. Hallitus päätti hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset: sisänäytöt toimittaa Alfa Point Oy, ulkonäytöt Teleste Information Solutions Oy ja matalavirtanäytöt Axentia Technologies AB.

Linkki pöytäkirjaan

Hallitus antoi lausunnon HKL:n käyttöiän päässä olevien raitiovaunujen uusimisesta

Linkki pöytäkirjaan

Hallitus antoi lausunnon Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksesta II

Linkki pöytäkirjaan