Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat, kun pikaraitiotie 550 aloittaa

Tapiolan ja Leppävaaran bussilinjat uudistuvat, kun pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä arviolta vuonna 2024. Olemme suunnitelleet uudet linjat tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaittemme kanssa.

Tapiolan ja Leppävaaran seutujen bussilinjat uudistuvat, kun pikaraitiotie 550 Itäkeskuksesta Keilaniemeen aloittaa liikenteen näillä näkymin vuonna 2024.

Tärkein muutos on uusi linja 523, jota ajetaan Westendinasemalta Tapiolan kautta Leppävaaraan. Kehä I:stä kulkeva linja tarjoaa sujuvat ja tiheät yhteydet Tapiolan ja Leppävaaran välille sen jälkeen, kun runkobussilinjan 550 liikenne päättyy pikaraitotien aloittaessa.

Linjan 523 bussit kulkevat ruuhka-aikoina kymmenen minuutin välein. Muulloin vuoroväli on 15 minuuttia.

Tapiolan ja Leppävaaran matkustajia palvelevat jatkossa myös seuraavat linjat:

Runkolinja
• 520, Matinkylä-Suurpelto-Leppävaara-Myyrmäki-Martinlaakso

Tiheästi ajettavat linjat, joiden vuoroväli on ruuhka-aikoina korkeintaan 15 minuuttia
• 52, Kuninkaantammi - Kannelmäki - Huopalahden asema - Munkkivuori - Otaniemi (M) - Maari
• 105, Lauttasaari (M) - Westend - Haukilahti - Niittykumpu - Mankkaa
• 111, Matinkylä (M) - Haukilahti - Westend - Tapiola (M) - Otaniemi (M)
• 113, Tapiola (M) - Laajalahti - Friisinmäki - Leppävaara
• 114, Matinkylä (M) - Urheilupuisto (M) - Mankkaa - Kilo - Leppävaara
• 118, Tapiola (M) - Suurpelto - Kuurinniitty - Espoon keskus


Lisäksi ajetaan seuraavia peruslinjoja, jotka kulkevat ruuhka-aikoina 20–30 minuutin välein
• 202, Vermonniitty - Leppävaara - Helmipöllönmäki
• 203, Leppävaara - Uusmäki
• 206, Leppävaara - Kera
• 206K, Leppävaara - Kilo - Kera
• 212, Kamppi - Meilahti - Perkkaa - Laajalahti - Kauniainen
• 213N, Kamppi - Meilahti - Perkkaa - Laajalahti - Suvela - Espoon keskus

Linjojen 104, 112, 115 ja 225K liikenne päättyy, koska muut linjat korvaavat niiden tarjoamat yhteydet.

Uudistusten ansiosta Etelä-Leppävaaran ja Friisinmäen väliset yhteydet kohenevat, samoin muun muassa yhteydet Espoon keskuksesta ja Haukilahdesta Tapiolan urheilupuistoon.

Mankkaalta syntyy uusi ja toivottu bussiyhteys Matinkylään. Westendistä ja Haukilahdesta on jatkossa entistä sujuvammat liityntäyhteydet Lauttasaareen ja Niittykumpuun.

”Tavoitteenamme on mahdollisimman hyvin palveleva bussireittien verkko, joka myös toteuttaa strategisia tavoitteitamme sujuvasta ja kustannustehokkaasta liikenteestä”, vt. osastonjohtaja Johanna Wallin sanoo.

”Olemme pyrkineet tehostamaan liityntäliikennettä sekä Tapiolaan että Leppävaaraan. Olemme ottaneet huomioon esimerkiksi koulumatkaliikenteen tarpeet ja haluamme varmistaa hyvät asiointiyhteydet myös jatkossa.”

”Suunnittelun taloudellisena lähtökohtana oli se, että bussiliikenteen kustannukset eivät nouse nykyisestä.”

Lue blogista lisää siitä, millaisia muutoksia bussien reitteihin on tulossa

Asiakkaat osallistuivat aktiivisesti suunnitteluun

Olemme suunnitelleet uudet bussilinjat vuoropuhelussa asiakkaittemme kanssa. Vuorovaikutus on ollut tiivistä suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Ennen suunnittelun alkamista keräsimme kyselyllä tietoja Tapiolan ja Leppävaaran alueiden asukkaiden ja siellä muuten liikkuvien matkustustavoista ja -toiveista.

Tärkeä vuorovaikutuskanava oli blogi, jossa joukkoliikennesuunnittelijat kertoivat työn etenemisestä ja asiakkaat kommentoivat suunnitelmia. Järjestimme myös kaksi asiakastyöpajaa.

”Muokkasimme linjastoluonnosta matkan varrella saamamme palautteen perusteella, minkä jälkeen pistimme suunnitelman jälleen uudelle kommenttikierrokselle”, joukkoliikennesuunnittelija Mari Linna kertoo. ”Kiitämme tuhansia suunnitteluun osallistuneita aktiivisuudesta ja rakentavasta otteesta.”