HSL sijoittui kokonaisarvosanalla mitattuna neljänneksi BEST-tutkimuksessa

BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) -kyselytutkimus mittaa eri Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Kaikkein tyytyväisimmät asukkaat löytyivät Turusta, Tampereelta ja Genevestä. HSL:n tulos pysyi lähes samana kuin edellisvuonna.

HSL sijoittui kaupunkiseutukohtaisessa vertailussa kokonaisarvosanalla mitattuna neljänneksi. HSL-alueen asukkaista 74 % olivat tyytyväisiä alueen joukkoliikenteeseen vuonna 2021. HSL pärjäsi kansainvälisessä vertailussa hyvin, ja tulokset pysyivät lähes samana verrattuna vuoteen 2020, jolloin tyytyväisten osuus oli 76 prosenttia.

Alueensa joukkoliikenteeseen tyytyväisimmät BEST-jäsenkaupunkien asukkaat löytyivät Turusta (81 %), Tampereelta (79 %) ja Genevestä (76 %). Turusta ja Tampereelta tutkimuksessa oli mukana ainoastaan keskuskaupunki, kun taas HSL:n kohdalla mukana oli koko seutu. HSL:n taakse vertailussa jäivät muut muun muassa pohjoismaiset pääkaupunkiseudut Tukholma (72 %), Oslo (70 %), ja Kööpenhamina (49 %).

HSL menestyi BEST-kaupunkien keskiarvoa paremmin

HSL-alueen joukkoliikenne menestyi lähes jokaisessa kyselyn kymmenestä laatutekijästä BEST-kaupunkien keskiarvoa paremmin. Yksi kymmenestä laatutekijästä on NPS-kysymys eli kysymys vastaajien halukkuudesta suositella HSL:ää muille. HSL-alueen asukkaiden NPS-luku eli halukkuus suositella joukkoliikennettä muille sekä tyytyväisyys rahalle saatuun vastineeseen olivat osallistujakaupunkien keskiarvoon (HSL 59 %, BEST 48 %) verrattuna selvästi korkeammalla tasolla. Selvästi BEST-keskiarvoa tyytyväisempiä HSL:n alueen asukkaat olivat myös joukkoliikenteen tarjontaan (HSL 75 %, BEST 67 %), tiedonsaantiin (HSL 68 %, BEST 60 %) sekä matkustusmukavuuteen (HSL 78 %, BEST 71 %). HSL-alueen asukkaat olivat BEST-keskiarvoa vähemmän tyytyväisiä ainoastaan henkilökunnan toimintaan (HSL 73 %, BEST 74 %).

BEST-tutkimuksessa mitattavia laatutekijöitä ovat joukkoliikenteen tarjonta, luotettavuus, tiedonsaanti, henkilökunnan toiminta, turvallisuus, matkustusmukavuus, yhteiskunnallinen merkitys, rahalle saatu vastine, joukkoliikenteen suositteluhalukkuus (NPS) sekä kokonaistyytyväisyys alueen joukkoliikenteeseen.

Suurimmat muutokset HSL:n tuloksissa

HSL pärjäsi kansainvälisessä vertailussa hyvin, ja tulokset pysyivät pääosin melko vakaina verrattuna vuoteen 2020. HSL-alueen asukkaiden tyytyväisyys kasvoi tiedotukseen pysäkeillä ja terminaaleissa kahdeksan prosenttiyksikköä sekä viisi prosenttiyksikköä vaihtamisen helppouteen linjalta toiselle. Joukkoliikenteen käytön merkittävä lisäys on välttämätöntä autoliikenteen ruuhkien vähentämiseksi -väittämän kohdalla tapahtui suurin, kolmen prosenttiyksikön suuruinen lasku vuodesta 2020. Myös NPS-luku laski 11:een, kun se vuonna 2020 oli 18. HSL:n NPS-luku oli kuitenkin edelleen BEST-kaupunkien kolmanneksi paras Turun ja Tampereen jälkeen.

Kyselyyn tehtiin pieniä muutoksia vuonna 2021. Rahalle saatu vastine -laatutekijään lisättiin yksi uusi väittämä, joka mittaa lippuvalikoiman soveltuvuutta omiin liikkumistarpeisiin. Tämä selittää ainakin osittain tyytyväisyyden kasvua kyseisen laatutekijän kohdalla.

BEST-tutkimuksen taustatiedot

Vuoden 2021 tutkimukseen vastasi lähes 2 200 HSL-alueen asukasta, ja mukana oli vastaajia jokaisesta jäsenkunnastamme. Tutkimusta tehtiin koko vuoden ajan. Tutkimuksessa oli mukana aiempia vuosia enemmän vastaajia, jotka käyttävät joukkoliikennettä harvemmin kuin kuukausittain. Vuoden 2021 tutkimukseen osallistui HSL-alueen lisäksi Tukholman, Oslon, Kööpenhaminan Bergenin, Geneven, Trondheimin, Rotterdam-Haagin ja Reykjavikin kaupunkiseudut sekä Turun ja Tampereen kaupungit.

Lisätietoa tutkimuksista: