Helsingin seudun kunnat voivat hakea rahoitusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen

Helsingin seudun kunnat voivat hakea 15.9. asti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Väyläviraston siemenrahaa hankkeisiin, joilla edistetään kävelyä ja pyöräilyä. Koordinoimme hakua Motivan kanssa.

Helsingin seudun kunnat (Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti) voivat hakea Traficomin ja Väyläviraston rahaa kokeiluihin, jotka tähtäävät kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen erityisesti asemanseuduilla, mutta myös muualla kunnissa.

Haku jatkuu 15.9. asti. Hakemukset jätetään verkossa innovaatioalusta Kokeilun paikassa

”Liikkumisympäristön viihtyisyyttä voi parantaa melko pienillä kustannuksillakin ja nopeasti. Oikein kohdistettuna pienikin parannus voi riittää muuttamaan alun perin epäviihtyisän tai turvattoman ympäristön ratkaisevasti paremmaksi. Kävelyn ja pyöräilyn pitää olla kuntalaisille helppoa, turvallista ja mahdollisimman mukavaa”, liikennejärjestelmäasiantuntijamme Mette Granberg sanoo.

”Edelliseen kokeiluhakuun osallistuneet kuntien asiantuntijat kokivat hyötyneensä erityisesti saamastaan sparrauksesta ja tuesta kokeilun vaikutusten arviointiin.”


Vihreä ja turvallinen ympäristö houkuttelee liikkumaan omin voimin


Kiinnostava, vihreä ja turvallinen ympäristö kutsuu liikkumaan omin jaloin. Kun ihmiset liikkuvat kestävästi kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, vahvistuu sekä heidän terveytensä että ympäristön hyvinvointi.

”Keskeistä on, että kokeilut parantavat jalankulkijoiden tai pyöräilijöiden kokemusta ympäristöstä. Turvallisuutta ja viihtyisyyttä voivat lisätä esimerkiksi valaistuksen parantamiseen liittyvät kokeilut”, Granberg kuvaa.

Menestyksekäs kokeilu käyttää kuntalaisia kävelyn ja pyöräilyn kokemusasiantuntijoina ja se on kohdistettu tunnistettuun kohderyhmään, kuten työmatkalaisiin, autoilijoihin, ikääntyneisiin, lapsiin tai nuoriin.

Menestyksekäs kokeilu myös kytkeytyy kunnan omiin strategioihin sekä Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöhön.

Lue lisää MAL-yhteistyöstä

Traficom ja Väylävirasto ovat varanneet kokeilujen tukemiseen yhteensä
60 000 euroa. Valtion rahoitus on enintään 50 prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista ja osallistuvat kunnat vastaavat lopuista kustannuksista. Ohjelman tavoitteena on käynnistää 4−8 ketterää, innovatiivista ja kustannustehokasta kokeilua.

Jaettavasta summasta 30 000 euroa on varattu kokeiluihin, jotka kohdistuvat Väyläviraston hallinnoimille alueille tai niiden läheisyyteen: asemanseuduille, maanteille, pyöräliityntäpysäköintiin tai maanteiden varsilla sijaitseville joukkoliikennepysäkeille. 30 000 euroa kohdistuu kuntien katualueille ja muihin kohteisiin.

Kokeiluehdotukset arvioi asiantuntijoista koottu ohjausryhmä. Hakemukset arvioidaan niiden vaikuttavuuden ja skaalautumisen, uutuusarvon ja innovatiivisuuden sekä toteuttamiskelpoisuuden perusteella.

Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tutkimuksin, jolloin saadaan tunnistettua toimivimmat kokeilut ja laajennettua niitä muuallekin. Kokeilujen monistamisen kautta niiden vaikuttavuus kertautuu.

Valitut kokeilut saavat rahallisen tuen lisäksi asiantuntijasparrausta ja yhteiskehittämistä kokeilun skaalaamiseksi ja kehittämiseksi. 

Jalankulun ja pyöräliikenteen nopeiden kokeilujen ohjelma on yksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman toimenpide.