HSL:n hallituksen päätöksiä 25.10.2022

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 25. lokakuuta 2022 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokousta päättämään talousarvion 2022 sitovien toimintamenoja korottamista 745,0 miljoonaan euroon aiemmasta 731,0 miljoonasta eurosta. Lisäksi infrakorvauksiin varattuun talousarvioon ehdotetaan, että HSL:n Espoolle maksamat vuoden 2022 infrakorvaukset muutettaisiin talousarviossa varatun 56,750 miljoonan euron sijasta 51,113 miljoonaan euroon.
Linkki pöytäkirjaan

Matkalippujen hintojen vahvistaminen ja muu hinnoittelu 1.1.2023 alkaen

HSL:n hallitus päätti yksimielisesti palauttaa valmisteluun ensi vuoden lippujen hinnat. Ylimääräinen hallituksen kokous, jossa hinnat päätetään, pidetään 1.11.
Linkki pöytäkirjaan

Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

Hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 hyväksymistä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella Linkki tiedotteeseen
Linkki pöytäkirjaan