Polttoaineiden ja sähkön hinta nostaa rajusti HSL:n kustannuksia – ennusteisiin liittyy merkittävää epävarmuutta

HSL:n toimintakulut ovat tammi-elokuussa olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Ennusteen mukaan toimintakulut ylittävät talousarvion tänä vuonna 14,6 miljoonalla eurolla.

Erityisen voimakasta kustannusten nousu on liikenteen operointikustannuksissa, sillä polttoaineiden ja sähkön hinta on noussut ennakoimattoman paljon. Bussiliikenteen korvausten arvioidaan ylittävän talousarvion 18 miljoonalla eurolla. Metroliikenteessä ylitys on 2 miljoonaa euroa ja raitiovaunuliikenteessä miljoona euroa. Junaliikenteessä vastaavaa nousua ei ole, sillä junien käyttämästä sähköstä on tällä hetkellä voimassa kiinteähintainen sopimus.

Emme ole vielä toipuneet koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähentymisestä. Ennustamme matkustajamäärien olevan tänä vuonna 24 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019. HSL:n liikennevälineisiin arvioidaan tehtävän tänä vuonna 304 miljoonaa nousua, joka on lähellä talousarviossa arvioitua 306:ta miljoonaa.

Lipputulot olivat kuitenkin tammi-elokuussa 4,2 prosenttia yli talousarvion, 195 miljoonaa euroa. Ennustamme lipputulojen olevan tänä vuonna 310 miljoonaa euroa, joka on 3,9 prosenttia yli talousarvion. HSL:n suurin tulonlähde muodostuu edelleen jäsenkuntien verovaroistaan maksamista kuntaosuuksista. Strategiassa tavoitteemme kuntaosuuksille on 50-55 prosenttia HSL:n toimintatuloista. Arvioimme, että kuntaosuuksilla katetaan kustannuksistamme tänä vuonna 56,8 prosenttia, kun valtion koronatukia ei oteta huomioon.

Ilman valtiolta saatavia tukia ennustamme tuloksemme olevan tänä vuonna 8,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtiontukia odotamme saavamme tänä vuonna 65,8 miljoonaa euroa. Kun tuet huomioidaan, tämän vuoden tuloksen ennustetaan olevan 56,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan akuutissa koronatilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan kustannusten nousuun tulevina vuosina. Tukien avulla olemme myös voineet pitää joukkoliikenteen palvelutason hyvänä, eikä siihen ole tarvinnut kohdistaa rajuja leikkauksia.

Kokonaisuudessaan HSL:n taloustilanne on edelleen hankala. Lisähaasteen nykytilanteeseen tuo se, että tulevan kustannustason ennakoiminen on vallitsevan maailmantilanteen takia poikkeuksellisen vaikeaa.

bussi 59 kalasatama.jpg