Bränsle- och elpriserna gör att HRT:s kostnader ökar - prognoserna präglas av stor osäkerhet

HRT:s verksamhetsutgifter under januari-augusti är större än budgeterat. Enligt prognosen överskrider verksamhetsutgifterna budgeten med 14,6 miljoner euro i år.

Framförallt har de operativa kostnaderna ökat på grund av att priset på bränslen och elen har stigit kraftigt. Busstrafikens ersättningar väntas överskrida budgeten med 18 miljoner euro i år. Inom metrotrafiken är överskridningen 2 miljoner euro och inom spårvagnstrafiken en miljon euro. Tågtrafiken berörs inte av en motsvarande höjning, eftersom el som tågen använder köps med fast avtal.

Vi har ännu inte återhämtat oss från coronapandemin och det minskade antalet passagerare. Vi förutspår att passagerarantalet kommer att vara 24 procent mindre det här året än 2019. Det väntas ske 304 miljoner påstigningar i HRT-trafiken i år vilket är nästan som budgeterat dvs. 306 miljoner påstigningar.

Biljettintäkterna uppgår till 195 miljoner euro under januari-augusti vilket är 4,2 procent mer än budgeterat. Vi förutspår att biljettintäkterna kommer att uppgå till 310 miljoner euro i år, vilket är 3,9 procent mer än budgeterat. HRT:s största inkomstkälla är kommunandelar som finansieras av medlemskommunernas skattemedel. Vårt mål i strategin är att kommunandelarna utgör 50-55 procent av HRT:s verksamhetsintäkter. Vi räknar med att kommunandelarna utgör 56,8 procent av våra intäkter i år om man inte beaktar statens coronastöd.

Utan statens stöd skulle vår resultat visa underskott på 8,9 miljoner euro i år. Vi väntar att vi får stadsstöd på 65,8 miljoner euro i år. När stadsstöden räknas med, väntas detta års resultat visa överskott på 56,9 miljoner euro. Överskottet används till amorteringar på budgetlån och till att förbereda sig för stigande kostnader under de kommande åren. Med hjälp av stöd har vi kunnat hålla kollektivtrafikservicen på en god nivå och vi har inte behövt göra stora nedskärningar.

HRT:s ekonomiska situation kommer att vara svår även i framtiden. Den nuvarande världssituationen innebär en extra utmaning för oss eftersom det är svårt att avgöra hur stora kostnaderna kommer att vara i framtiden.

bussi 59 kalasatama.jpg