HSL:n hallituksen päätöksiä 14.2.2023

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 14. helmikuuta 2023 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Lausuntopyyntö MAL 2023 -suunnitelman luonnoksesta ja arviointiselostuksen luonnoksesta

Asia jäi pöydälle.

Linkki kokousasiaan

Lausunnon antaminen Koskelan varikon hankesuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa ehdollisen lausunnon varikon hankesuunnitelmasta ja sen rahoitusta ja käyttöä koskevasta sopimusluonnoksesta. Puoltavan lausunnon edellytyksenä on, että HSL, Kaupunkiliikenne ja Helsingin kaupunki solmivat osapuolia tyydyttävän esisopimuksen varikon riskien ja kustannusjaon kattamisesta.

Linkki kokousasiaan

Hallinto -tulosalueen johtajan valinta

Hallitus päätti valita Hallinto- tulosalueen johtajaksi kauppatieteen maisteri Jussi Saarisen.  

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

Ratikkaa korvaavan bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu

Hallitus päätti valita Nobina Oy:n liikennöitsijäksi ratikkaa korvaavalle linjalle 7X Pasila-Mäkelänkatu- Kallio.  Korvaavaa liikennettä ajetaan 10.4.-18.6.2023.

 Linkki kokousasiaan

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluiden puitejärjestelyhankinta

Hallitus päätti puitejärjestelyhankinnasta kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun perusteella. Hallitus päätti valita:

  • Hallinnollinen tietoturvallisuus osa-alueen toimittajiksiseuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Nordcloud Oy; 3. Digia Finland Oy; 4. Consultor Finland Oy; 5. Solita Oy;
  • Tekninen tietoturvallisuus osa-alueen toimittajiksi seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Digia Finland Oy; 3. Nordcloud Oy; 4. Consultor Finland Oy; 5. Solita Oy;
  • PCI DSS -osa-alueen toimittajiksi seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä: 1. Consultor Finland Oy; 2. WithSecure Cyber Security Services Oy; 3. KPMG Oy Ab;
  • Tietosuoja osa-alueen toimittajiksi seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Consultor Finland Oy; 3. WithSecure Cyber Security Services Oy; 4. KPMG Oy Ab; 5. Deloitte Oy;

Linkki kokousasiaan

Muotoilun puitejärjestelmähankinnan hankintaoikaisu

Hallitus päätti oikaista hankintapäätöstä 24.01.2023 § 7 ja vahvistaa puitejärjestelyn toimittajiksi seuraavat toimijat:

1. Futurice Oy
2. Hellon Oy
3. Deloitte Consulting Oy
4. Solita Oy
5. Nordkapp Creative Oy

 Linkki kokousasiaan

Sisäisen tarkastuksen kertomus vuodelta 2022 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2023

Hallitus päätti merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2022 ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2023.

 Linkki kokousasiaan