Tutkimme joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä ja kaluston laatua 14.8. alkaen

Selvitämme asiakkaiden tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin liikennevälineissä tehtävällä tutkimuksella. Käytämme vastauksia palveluiden parantamiseen.

Tyytyväisyystutkimusta tehdään busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa 14.8.–24.11. Tutkimuksessa kysytään lähes 30 000 matkustajan mielipidettä. Kenttätyöt tekee Taloustutkimus Oy.

Käytämme tuloksia joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa. Tutkimuskauden päättymisen jälkeen tulokset ovat saatavilla avoimessa nettitietokannassa https://hsl.louhin.com/asty/.

Kaluston laatututkimus syksyllä 2023

Tutkimme joukkoliikennekaluston laatua havainnointitutkimuksella. Kaluston laadunvalvonnan tehtävänä on taata siistit, turvalliset ja viihtyisät kulkuvälineet joukkoliikenteen asiakkaille.

Syksyllä 2023 kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 14.8.–17.11. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.

Taloustutkimus Oy tekee HSL:n toimeksiannosta joukkoliikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt.