Vi mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken från 14.8

Vi utreder hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Svaren används för att förbättra våra tjänster.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 14.8–24.11. Målet är att samla in åsikter från nästan 30 000 resenärer.  Fältarbetet i kundnöjdhetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy.

Vi använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty/ efter undersökningsperioden.

Kvalitetsundersökning av fordon under hösten 2023

Vi undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder.

Hösten 2023 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 14.8–17.11. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.