Hallituksen päätöksiä 19.3.2024

HSL:n hallitus kokoontui 19. maaliskuuta 2024 ja teki päätökset seuraavista asioista.

 

Sisäisen tarkastuksen kertomus vuodelta 2023 ja tarkastussuunnitelma vuodelle 2024

Hallitus päätti merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2023 ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2024.

Linkki kokousasiaan

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.

Linkki kokousasiaan

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2023 ja tulospalkkion maksaminen

Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2023 HSL-tuloskortin mukaisen tulospalkkion toteumaksi 79 % sekä maksaa tämän mukaisesti toimitusjohtaja Mika Nykäselle tulospalkkiona

79 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaavasta summasta.

Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko HSL:n henkilöstöä. Hallitus päätti valtuuttaa vs. toimitusjohtaja Juha Silfverin päättämään viranhaltijoille ja työntekijöille vuodelta 2023 maksettavasta tulospalkkiosta hallituksen hyväksymän tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Järjestelmän mukaan henkilöstölle maksetaan vuosittaista tulospalkkiota samoin perustein kuin toimitusjohtajalle eli 79 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaavasta summasta.

Linkki kokousasiaan

Perussopimuksen lähettäminen kuntiin hyväksyttäväksi

HSL:n on päivittänyt vuonna 2018 voimaan tulleen perussopimuksen jäsenkuntien kanssa käytyjen neuvottelujen sekä kuntien antamien lausuntojen pohjalta.

Hallitus päätti lähettää päivitetyn perussopimuksen Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion ja Tuusulan kuntien hyväksyttäväksi.

Linkki kokousasiaan

Kevätyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 21.5.2024

Hallitus päätti kutsua HSL:n yhtymäkokouksen koolle tiistaina 21.5.2024 klo 11.00. Kokous pidetään sähköisenä HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki.

Hallitus päätti valtuuttaa vs. toimitusjohtajan laatimaan ja toimittamaan edellä esitetyn mukaisesti kokouskutsun ja esityslistan.

Hallitus päätti pyytää jäsenkuntia nimeämään yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen ja ilmoittamaan siitä HSL:n kirjaamoon perjantaihin 17.5.2024 mennessä, mikäli edustus yhtymäkokouksessa ei perustu asemavaltuutukseen tai aiempaan päätökseen.

Linkki kokousasiaan