Vuosi 2021 lukuina

Asiakkaat

Liikenne

Talous

Henkilöstö

Meitä HSL:läisiä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 402 henkeä. Työntekijöiden keski-ikä oli 44,4 vuotta. Henkilöstöstämme oli naisia 56 prosenttia ja miehiä 44 prosenttia. 

 

Kartoitimme vuonna 2021 työntekijäkokemusta uudella tavalla keskittymällä asioihin, jotka työntekijämme kokevat merkityksellisiksi. Viisi tärkeintä asiaa olivat mielekkäät työtehtävät, oikeudenmukainen ja kyvykäs esihenkilö, työpaikan varmuus, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä oikeudenmukainen palkka ja luontaisedut.

 

Parhaiten toteutui työntekijöitten mielestä työpaikan jatkuvuus. Muita merkityksellisiä ja hyvin toteutuvia asioita olivat työpaikan yhteishenki, ammattitaitoiset kollegat ja rento työympäristö.