Vuotemme 2021

Koronapandemia painoi leimansa joukkoliikenteeseen myös vuonna 2021. Tilaamassamme liikenteessä tehtiin 40 prosenttia vähemmän matkoja kuin vuonna 2019. Jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien lisäksi valtiolta saaduilla koronatuilla oli suuri merkitys rahoitusvajeemme kattamiseen.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta emme karsineet merkittävästi joukkoliikenteen tarjontaa. Katseemme on suunnattu eteenpäin. Työstimme vuonna 2021 uuden strategian, joka luo pohjaa taloutemme tervehdyttämiselle sekä joukkoliikenteen uudelle nousulle.

Lue lisää uudesta strategiastamme

Uusia runkolinjoja

Bussilinjasto täydentyi elokuussa Helsingin uusilla runkolinjoilla 20, 30 ja 40 sekä Vantaan runkolinjalla 570. Runkolinjat tarjoavat tiheää ja tasavälistä palvelua varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan.

Länsi-Helsingin bussilinjat uudistuivat, kun uudet runkolinjat aloittivat. Toinen alue, jossa tapahtui merkittäviä muutoksia, oli itäinen Vantaa, jossa Lahdenväylän suunnan bussireitit uudistuivat.

Lue lisää runkoverkosta

Sähköisiä nivelbusseja ja ympäristöbonuksia

Uusia runkolinjoja 20, 30 ja 40 ryhdyttiin ajamaan täysmatalilla nivelsähköbusseilla. Helsingin seudulla kulki vuoden 2021 lopussa kaiken kaikkiaan 174 sähköbussia, mikä oli noin 13 prosenttia tilaamme liikenteen bussikalustosta. 

 

Maksoimme vuonna 2021 bussiliikennöitsijöille yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ympäristöbonuksia päästöjen vähentämisestä.

 

Sähköbussit ja ympäristöbonukset tukevat strategisia tavoitteitamme päästöjen vähentämisestä ja kestävän liikkumisen edistämisestä.

 

Lue lisää sähköbusseista

 

Alennuskampanja toivotti asiakkaat tervetulleiksi takaisin

Toivotimme asiakkaamme tervetulleeksi takaisin joukkoliikenteeseen pandemian jälkeen toteuttamalla kaikkien aikojen suurimman alennuskampanjamme. Myimme elo-syyskuussa 2021 HSL-sovelluksessa aikuisten 30 vuorokauden kausilippuja puoleen hintaan.

 

Myöhemmin syksyllä kampanjoimme vastuullisuudesta. Korostimme sitä, että vastuullisuus tarkoittaa meille monia asioita, paitsi työtä ympäristön hyväksi myös vastuullista taloudenpitoa sekä työtä Helsingin seudun hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Lue lisää alennuskampanjastamme 

 

Lue lisää vastuullisuudesta

Vuosi 2021 lukuina

Linkin takana on tietoja muun muassa siitä, kuinka paljon tilaamassamme liikenteessä tehtiin matkoja, kuinka luotettavaa liikenne oli ja kuinka paljon kalustoa sen pyörittämiseen tarvittiin.