Vantaan kaupunkipyörien käyttöehdot

1. Yleistä

Tässä sopimuksessa määritellään käyttöehdot (jäljempänä myös käyttöehdot), joilla käyttäjä saa käyttää Vantaan kaupunkipyöräpalvelua (jäljempänä myös palvelu). Palveluntuottaja on Vantaan kaupunki (jäljempänä yhdessä palveluntuottaja). Vantaan kaupunki on toteuttanut kaupunkipyöräpalvelun yhteistyössä CityBike Vantaan ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (jäljempänä HSL) kanssa.

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä, joita käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä pyöräasemilta. Kaupunkipyöriä on tarkoitus käyttää pääasiassa pyöräasemaverkoston alueella. Kaupunkipyöriä saa käyttää vain pyörille tarkoitetuilla alueilla kuten kaduilla ja pyöräteillä.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen palvelun sisältöön, ellei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.
Palvelua käyttävän henkilön (jäljempänä myös käyttäjä) on hyväksyttävä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua.

Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja hyväksynyt voimassa olevat käyttöehdot. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, ellei käyttäjä hyväksy käyttöehtoja. Palvelun käyttöoikeus voidaan evätä käyttöehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja Palvelun käyttö

Voidakseen käyttää palvelua, henkilön on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi Vantaan kaupunkipyörät -sovelluksella sekä maksettava valitsemansa käyttöjakso.

Henkilön tulee antaa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä palvelun tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää tilastoissa siten, ettei yksittäistä käyttäjää voida tilastoista tunnistaa. Tilastoilla kartoitetaan palvelun käyttöä ja parannetaan palvelua. Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluntuottajan yhteydenpitoon käyttäjän kanssa.

Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai palveluntuottajan markkinointiviestintään vain, jos käyttäjä erikseen antaa siihen suostumuksensa.

Palveluntuottajan hyväksyttyä käyttäjän rekisteröinnin palvelun käyttäjäksi, käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi tunnistautua palveluun joko HSL-kortilla tai Vantaan kaupunkipyörät -sovelluksella.

Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja muista velvoitteista.
Jos käyttäjä kadottaa tunnistautumiseen käyttämänsä HSL-kortin, voi hän vaihtaa korttitiedot palvelun internetsivuilla.

Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa tietojaan palvelun internetsivuilla.
Käyttöjakson maksanut ja rekisteröitynyt käyttäjä voi ottaa enintään yhden pyörän kerrallaan käyttöönsä.

Käyttäjä voi perua rekisteröitymisensä palvelun käyttäjäksi palvelun internetsivuilla tai Vantaan kaupunkipyörät -sovelluksella. Käyttäjältä jo aiemmin veloitettuja maksuja ei kuitenkaan korvata käyttäjälle jälkikäteen.

3. Palvelun saatavuus ja sisältö

Palvelu on käytössä vuosittain huhtikuun alkupuolelta lokakuun loppuun. Palvelun internetsivut ovat käytettävissä ympäri vuoden. Palvelun internetsivuilla käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan. Palvelu voi olla poikkeustilanteissa suljettu yhden tai useamman pyöräaseman osalta. Kaupunkipyöräpalvelun pyöräasemilla ei välttämättä myöskään ole vapaita kaupunkipyöriä tai pyörätelineitä, jolle kaupunkipyörän palauttaa. Palveluntuottajaa ei voida asettaa vastuuseen esimerkiksi edellä kuvatuista tai muista puutteista palvelussa.

Palveluntuottaja kehittää palvelua ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

4. Asiakaspalvelu

Käyttäjä saa halutessaan lisää tietoa ja apua palvelun käyttöön palvelun internetsivuilta sekä CityBike Vantaa Oy:n operoimasta palveluntuottajan asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ovat palvelun internetsivuilla ja pyöräasemilla.

5. Maksut

Palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnasto on ilmoitettu palvelun internetsivuilla. Palveluntuottaja voi tarvittaessa muuttaa hintojaan ilmoitettuaan siitä 30 päivää aikaisemmin palvelun internetsivuilla.

Kun käyttäjä on maksanut päivän, viikon tai koko kauden rekisteröityessään, voi hän käyttää kaupunkipyörää jokaista käyttökertaa kohden yhdenjaksoisesti enintään kaksi tuntia ilman lisäveloitusta. Saman kaupunkipyörän kaksi tuntia ylittävästä yhdenjaksoisesta käytöstä käyttäjää veloitetaan palvelun hinnaston mukaisesti. Sen jälkeen, kun kaupunkipyörä on hyväksytysti palautettu pyöräasemalle, voi käyttäjä aloittaa uuden kaupunkipyörän käyttökerran samoilla käyttöehdoilla. Tällöin myös enintään kahden tunnin lisäveloituksettoman yhdenjaksoisen käytön laskeminen alkaa alusta.

Palvelua on mahdollista käyttää Vantaan kaupunkipyörät -sovelluksella myös maksamalla jokaisesta matkasta erikseen. Käyttömaksu muodostuu tällöin matkan aloitusmaksusta ja minuuttikohtaisesta veloituksesta.

Jos kaupunkipyörää ei palauta pyöräasemalle hyväksytysti viiden (5) tunnin kuluessa käyttökerran alkamisesta, voidaan käyttäjältä periä 80 euron korvaus. Jos kaupunkipyörää ei palauteta pyöräasemalle tai muuten palveluntuottajalle yhden (1) vuorokauden kuluessa kaupunkipyörän käyttökerran alkamisesta lukien, katsotaan kyseinen kaupunkipyörä kadonneeksi. Kadonneesta kaupunkipyörästä peritään käyttäjältä 400 euron korvaus.  Kadonneesta kaupunkipyörästä ei vaadita korvausta, jos kaupunkipyörä voidaan osoittaa käyttäjän antamien tietojen perusteella joutuneen pois hänen hallinnastaan vastoin hänen tahtoaan ja asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille.

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua käyttöehtojen mukaisesti ja maksamaan palvelun käytöstä palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua asiallisesti ja kaupunkipyörien tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjän tulee perehtyä kulloinkin voimassa oleviin käyttöehtoihin.

Käyttäjän tulee pyrkiä estämään käytössään olevaan kaupunkipyörään kohdistuvaa ilkivaltaa ja varkauksia ja muutoinkin noudattamaan kaupunkipyörän käytössä erityistä huolellisuutta.

Käyttäjän tulee tarkastaa kaupunkipyörän kunto aina ottaessaan sen käyttöön ja liikkeelle lähdettyään hän on vastuussa siitä, että kaupunkipyörä on turvallinen ja ajokuntoinen.  Käyttäjä ei ole vastuussa kaupunkipyörän rikkoutumisesta, jos käyttäjä noudattaa kaupunkipyörän käytössä tavanomaista huolellisuutta.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisesta ennen liikkeelle lähtöä. Kun kaupunkipyörän ottaa käyttöönsä, on tarkastettava seuraavat asiat:
• Satula, polkimet ja ketjut ovat tukevasti paikoillaan
• Jarrut, soittokello ja valot toimivat
• Runko ja renkaat ovat ehjiä.

Jos kaupunkipyörä ei ole kunnossa ja turvallinen tai se on rikottu, töhritty tai kokenut ilkivaltaa, on käyttäjän palautettava kaupunkipyörä takaisin pyöräasemalle ja välittömästi ilmoitettava asiasta palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjä on käyttämästään kaupunkipyörästä vastuussa, kunnes se on onnistuneesti palautettu pyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa siitä, että huolehtii kaupunkipyörän olevan palautettu pyöräasemalle niin, että tietojärjestelmä ilmoittaa sen olevan hyväksytysti palautettu. Jos tietojärjestelmästä tai muusta syystä johtuen pyörää ei pysty hyväksytysti palauttamaan, tulee käyttäjän ilmoittaa asiasta välittömästi palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjän palauttaessa kaupunkipyörän pyöräasemalle, vastaa käyttäjä kaupunkipyörän lukitsemisesta lukolla ja lukitusvaijerilla. Lukitusvaijeri tulee kiertää pyörätelineen ympärille, viereisen asemassa olevan kaupunkipyörän, aseman rakenteen tai kiinteän kohteen ympärille ja lukitusvaijeri tulee kiinnittää käyttäjän palauttamaan pyörään. 

Käyttäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä. Kaupunkipyörällä tulee polkea pyörätiellä tai ajoradalla. Jalkakäytävällä pyörää on talutettava.

Jos käyttäjän havaitaan käyttävän kaupunkipyörää näiden käyttöehtojen vastaisesti, sitoutuu käyttäjä viipymättä palauttamaan kaupunkipyörän pyöräasemalle tai palveluntuottajalle pyydettäessä.

Jos kaupunkipyörä on osallisena onnettomuudessa, tai kaupunkipyörä vahingoittuu muusta syystä, tai jos kaupunkipyörä anastetaan, käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan tästä palveluntuottajan asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa. Tutkintapyynnön on toimitettava kopio palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörälle tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheutuvista vahingoista koko käyttöajalta, kunnes kaupunkipyörä on palautettu pyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa kyseisistä vahingoista, vaikka vahingon tekisi kolmas osapuoli. Korvausvastuusta voi palveluntuottajan tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella vapautua, jos tekee tapauksesta tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa ja toimittaa kopion tutkintapyynnöstä palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Jos kaupunkipyörää ei palauteta pyöräasemaan tai palveluntuottajalle yhden (1) vuorokauden kuluessa, kaupunkipyörä katsotaan kadonneeksi ja käyttäjältä peritään 400 euron korvaus. Korvausta ei peritä, jos käyttäjä ilmoittaa viimeistään kahden (2) tunnin sisällä enimmäiskäyttöajan päättymisestä palveluntuottajan asiakaspalveluun kaupunkipyörän olevan anastettu. Lisäksi käyttäjän tulee tehdä asiasta kahden (2) vuorokauden kuluessa tutkintapyyntö poliisille, sekä toimitettava kopio tutkintapyynnöstä palveluntuottajan asiakaspalveluun.

7. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajaus

Palveluntuottaja ei ole vastuussa kaupunkipyörillä aiheutetusta vahingosta.
Palveluntuottaja varaa oikeuden sulkea käyttäjä palvelusta ja/tai antaa käyttäjälle käyttökiellon välittömästi tämän rikkoessa käyttöehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiaan.

Palveluntuottajalla on oikeus tarkastaa, onko käyttäjä rekisteröitynyt järjestelmään ja maksanut vaaditut maksut.

Palveluntuottaja ei vastaa kaupunkipyörän kunnosta ajon aikana, kun käyttäjä on lähtenyt pyöräasemalta liikenteeseen kaupunkipyörällä. Käyttäjä on velvollinen tekemään edellä mainitun kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisen ennen liikkeelle lähtöään.

Palveluntuottaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa katkoksista palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta.

Palveluntuottaja vastaa käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita palveluntuottaja on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut käyttöehtoja rikkomalla.

8. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan tai Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Palveluntuottaja on oikeutettu muuttamaan palvelun käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan palvelun internetsivuilla.