Maksuttomaan HSL-korttiin oikeutetut

Kuka voi saada maksuttoman HSL-kortin?

Voit saada asuinkunnasta riippumatta maksuttoman HSL-kortin, joka oikeuttaa maksuttomiin matkoihin koko HSL-alueella, jos olet

 • näkövammainen/sokea, näkövamman haitta-aste vähintään 50 %
 • sotainvalidi, sotavammasta aiheutuva haitta 
 • rintamaveteraani tai työvelvollinen ja sinulla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.
  Maksuttoman HSL-kortin ja maksuttomat matkat saavat myös miinanraivaustehtävissä olleet henkilöt, joilla on sota-arkiston antama todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai Kela-kortti, jossa on MR-tunnus, sekä henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuslain (1039/1997) piiriin.

Jos käytät pyörätuolia, et tarvitse lainkaan lippua HSL:n joukkoliikenteessä. 
Myöskään saattaja, joka matkustaa yhdessä kanssasi, ei tarvitse matkalippua, jos sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti.

Nämä todistukset tarvitset, kun hankit HSL-kortin

Jos olet sokea:

 • henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti)
 • silmälääkärin todistus, jossa näkövamman haitta-aste on vähintään 50 % tai
  Näkövammaisten Liitto ry:n tai Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n myöntämä näkövammaiskortti tai
  HUS:n todistus näön haitta-asteesta

Jos olet sotainvalidi:

 • henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti) 
 • valtion tapaturmaviraston todistus invaliditeetista, jossa on mainittu, että kyseessä on sotavammasta aiheutuva haitta.
  Voit todistaa invaliditeetin myös esittämällä sotavammalain mukaisen elinkorkopäätöksen 
  tai 
  erillisen Valtiokonttorin myöntämä todistuksen, jossa todetaan, että kuulut veteraanietuuden laajennuksen piiriin (sotavammasta aiheutuva invaliditeetti alle 10 %).

Jos olet rintamaveteraani:

 • henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)
 • Rintamaveteraanipäätös tai Kela-kortti, jossa on R-tunnus. Miinanraivaajat esittävät sota-arkiston antaman todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai KELA-kortin, jossa on MR-tunnus
  tai
  erillinen Valtiokonttorin antama todistus, jossa todetaan hakijan kuuluvan veteraanietuuden laajennuksen piiriin (henkilö on oikeutettu kuntoutukseen eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla)

Näkövammaisen oikeus saattajaan

Jos olet sokea ja näkövammasi haitta-aste vähintään 50 prosenttia, sinulla on oikeus saattajan käyttämiseen, kun matkustat HSL:n joukkoliikenteessä. Tätä varten sinulla pitää olla mukanasi Oikeus saattajaan -kantakortti, jota varten tarvitaan valokuva.  

Saattaja ei tarvitse omaa lippua. Saattaja näyttää sinun HSL-korttisi kortinlukijalle. 

Käytössä on vielä vanhoja SB- ja/tai Oikeuttaa saattajaan -leimalla merkittyjä kantakortteja, jotka kelpaavat edelleen.

Takaisin ylös