Maksuttomaan HSL-korttiin oikeutetut

Ketkä voivat saada maksuttoman HSL-kortin?

HSL-alueella eli Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Keravalla, Tuusulassa, Sipoossa, Kirkkonummella tai Siuntiossa vakituisesti asuvat sokeat, sotarintamaveteraanit ja sotainvalidit saavat maksuttoman HSL-kortin, joka oikeuttaa maksuttomiin matkoihin koko HSL-alueella, mikäli täyttävät seuraavat ehdot. 

 • Sokeat, näkövamman haitta-aste vähintään 50 %
 • Sotainvalidit, sotavammasta aiheutuva haitta 
 • Rintamaveteraanit ja työvelvolliset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Miinanraivaustehtävissä olleet henkilöt, joilla on sota-arkiston antama todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai Kela-kortti, jossa on MR-tunnus. Henkilöt, jotka kuuluvat Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuslain (1039/1997) piiriin.

Lisäksi pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tarvitse lippua HSL:n joukkoliikenteessä. Myöskään pyörätuoliasiakkaan mukana oleva saattaja ei tarvitse matkalippua, kun hän matkustaa yhdessä kanssasi, jos sinulla on Oikeus saattajaan -kantakortti.

Kun uudet vyöhykkeet otetaan käyttöön 27.4.2019, sokeiden vapaa matkustusoikeus ei ole enää sidottu kotikuntaan, vaan sen saavat kaikki sokeat, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %.


Nämä todistukset tarvitset, kun hankit HSL-kortin

Sokeat

 • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, kuvallinen Kela-kortti)
 • Myöntämisperusteiden mukainen silmälääkärin todistus tai
  Näkövammaisten Liitto ry:n tai Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n myöntämä näkövammaiskortti tai
  HUS:n todistus näön haitta-asteesta

Sotainvalidit

 • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti) 
 • Myöntämisperusteiden mukainen valtion tapaturmaviraston todistus invaliditeetista. Invaliditeetin voi todistaa myös esittämällä sotavammalain mukaisen elinkorkopäätöksen 
  tai 
  myöntämisperusteiden mukainen erillinen Valtiokonttorin myöntämä todistus, jossa todetaan hakijan kuuluvan veteraanietuuden laajennuksen piiriin (sotavammasta aiheutuva invaliditeetti alle 10 %).

Rintamaveteraanit

 • Kortin käyttäjän henkilötodistus (virallinen henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti)
 • Rintamaveteraanipäätös tai Kela-kortti, jossa on R-tunnus. Miinanraivaajat esittävät sota-arkiston antaman todistuksen miinanraivaustehtäviin osallistumisesta tai KELA-kortin, jossa on MR-tunnus
  tai
  myöntämisperusteiden mukainen erillinen Valtiokonttorin antama todistus, jossa todetaan hakijan kuuluvan veteraanietuuden laajennuksen piiriin (henkilö on oikeutettu kuntoutukseen eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) nojalla)

Näkövammaisen oikeus saattajaan

Asiakasryhmään sokeat kuuluvilla henkilöillä on aina oikeus saattajaan, joka todetaan Oikeus saattajaan -kantakortilla.  Käytössä on vielä vanhoja SB- ja/tai Oikeuttaa saattajaan -leimalla merkittyjä kantakortteja. Saattaja ei tarvitse omaa lippua. Saattaja näyttää näkövammaisen matkakortin kortinlukijalle. Oikeus saattajaan -kantakorttiin tarvitaan valokuva.

Takaisin ylös