Biljetter till rabatterat pris

Studerande, barn, personer som får pension från Fpa, personer över 70 år samt rörelsehindrade som bor permanent i HRT-området kan köpa HRT:s biljetter till rabatterat pris.

Blinda och krigsveteraner får HRT-kortet gratis. Personer som reser med rullstol kan resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik.

Rabattgrupper

Studerande

Om du studerar på heltid och bor i HRT-området kan du köpa periodbiljetter till rabatterat pris. Rabattprocenten för studerandebiljetten är 40 procent av priset på periodbiljetten för vuxna. Studeranden får inte rabatt på enkel-, värde- eller tilläggsbiljetter.

Du kan aktivera rabatten själv i HSL-appen eller besöka servicestället för att uppdatera din status på HRT-kortet.

Barn

Barn under 7 år behöver ingen biljett alls.Barnbiljetterna är för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år. Barnbiljetten kostar 50 % av priset på en vuxenbiljett.

Elevens HRT-kort är avsett för resor mellan hemmet och skolan och den beviljas av elevens hemkommun. Mer information får du av skolsekreteraren i din skola.

Pensionärer

Om du får folkpension eller garantipension från FPA eller rehabiliteringsstöd kan du köpa period-, värde- och tilläggsbiljetter med 50 procents rabatt om du köper biljetter med ditt personliga HRT-kort.

Du kan uppdatera rätten till rabatt på ditt HRT-kort vid ett serviceställe. Ta med dig ditt identitetsbevis, HRT-kort, FPA:s kort för folkpensionstagare eller ett intyg från FPA om folkpension/garantipension/rehabiliteringsstöd.

 

Personer över 70 år

Personer som har fyllt 70 år kan köpa periodbiljetter med 40 procents rabatt. Du får rabatt på periodbiljetter som köps med ett personligt HRT-kort eller i HSL-appen.

För att uppdatera kundgruppen på HRT-kortet ska du besöka servicestället. Ta ditt HRT-kort med på servicestället. I HSL-appen kan du själv aktivera din rätt att köpa rabattbiljetter. Läs mer

Rörelsehindrade

Om du har en permanent skada som hämmar rörelseförmågan eller du lider av en långvarig sjukdom, kan du under vissa förutsättningar köpa biljetter med 50 procents rabatt. Du får rabatt på period-, värde- och tilläggsbiljetter som du betalar med ditt personliga HRT-kort. Rätten till rabatt uppdateras på servicestället. Läs mer om rabattbiljetter

Obs! Om du reser med rullstol kan du resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik.

Gratis HRT-kort