Keski- ja Länsi-Vantaan sekä Koillis-Espoon uudet linjat

Elokuun 2022 muutokset vaikuttavat laajasti Keski- ja Länsi-Vantaalla sekä Espoon koillisosassa. Vantaan bussilinjat muuttuvat niin Myyrmäen ja Martinlaakson suunnalla, keskisellä Vantaalla että Kivistössä.

Suurin muutos on se, että Vantaalla kulkee jatkossa kolme uutta tiheästi liikennöitävää runkobussilinjaa. Yhteydet aluekeskuksiin kohenevat ja verkostomainen linjasto vastaa entistä paremmin asiakkaiden erilaisiin matkustustarpeisiin. Linjastomuutokset perustuvat muuttuneisiin liikkumisen tarpeisiin ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin. Viimeksi alueen linjoja muutettiin Kehäradan käyttöönoton yhteydessä 2015.

Kolme uutta runkolinjaa

Osana muutoksia perustetaan kolme uutta runkolinjaa, jotka muodostavat joukkoliikenteen rungon Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän suunnissa:

 • 300 Elielinaukio - Pähkinärinne - Myyrmäki
 • 400 Elielinaukio - Martinlaakso - Vantaankoski
 • 600 Rautatientori - Kartanonkoski - Lentoasema

Runkolinjoihin avulla odotusajat ja vaihtoajat lyhenevät. Koronan seurauksena seudullisten keskusten kuten Myyrmäen tai Tammiston rooli matkakohteina on korostunut. Myös tähän muutokseen uudet linjat vastaavat aiempaa paremmin.

Tältä sivulta löydät tiedot elokuussa aloittavista uusista linjoista sekä nykyisten linjojen reittimuutoksista.

Oikotiet

Muutokset alueittain
Uudet reitit ja linjat
Usein kysyttyjä kysymyksiä

Muutosten tausta

Länsi- ja Keski-Vantaan nykyinen bussiliikenne on aiemmin koostunut joukosta linjoja, joilla on omat palvelualueensa muttei välttämättä selkeää roolia linjaverkossa. Uudessa linjastossa linjoilla on selkeämmät roolit liikenneverkossa, ja samalla vuorovälit ovat tasaisemmat ja siten myös vaihdot sujuvampia.

Tiiviimmät liityntäyhteydet

Liityntäyhteydet Myyrmäen, Aviapoliksen asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät lyhyinä.

Yölinjasto muuttuu vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvaamme keskeisimmiltä asuinalueilta yhteydet Elielinaukiolle ja Rautatientorille.

 

Vuorovaikutus suunnittelussa

Suunnittelun aikana asukkaat osallistuivat suunnitteluun linjastosuunnitelmaa varten perustetun nettisivuston, asukasiltojen sekä linjastoluonnoksesta kerätyn palautteen avulla. Asukkailla oli myös mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja useissa asukastilaisuuksissa. Tarkastelimme myös Kehäradan jälkeen tapahtuneita muutoksia asukkaille suunnattujen liikkumiskyselyjen perusteella.

Muutokset alueittain

Ajatuksia muutosten taustalla

 • Runkolinjat ovat helppoja käyttää ja palvelevat laajoilla liikennöintiajoilla. 
 • Vahvemmat yhteydet seudullisiin keskuksiin. 
 • Verkostomainen ja tiheä liikenne palvelemaan erilaisia tarpeita ja ihmisiä. 

 

Alta löydät muutokset alueittain jaoteltuna. Linjojen reittejä ja pysäkkejä voit myös tarkastella alueen linjakartasta (erillinen pdf-tiedosto)

Muuttuvat reitit ja uudet bussilinjat

Alla on esitelty kaikki uudet linjat ja linjat joilla tapahtuu muutoksia.

Yölinjat

Uudet linjat muuttavat myös alueen yöbussilinjoja. Yölinjat perustuvat kuitenkin pääosin päivälinjojen palvelualueisiin. Yölinjoilla turvataan kello 23 jälkeen keskeisimmille asuinalueille yhteydet Helsingin keskustasta sekä yhteydet Lentoasemalle.

Runkolinjat joilla on yöaikaan palvelua:

 • 300 Elielinaukio - Pähkinärinne - Myyrmäki
 • 400 Elielinaukio - Martinlaakso - Vantaankoski
 • 600 Rautatientori - Kartanonkoski - Lentoasema

Erilliset yölinjat

 • 345N Elielinaukio-Rinnekoti (linjalta poistuu Pähkinärinteen lenkki jossa jatkossa runkolinja 300)

 • 415N Lentoasema (kautta Myyrmäki)
 • 431N Elielinaukio-Kuninkaantammi-Vantaanlaakso-Kivistö-Lentoasema
 • 436N Elielinaukio-Myyrmäki-Martinlaakso-Kalajärvi

Kartta yölinjat 415N, 431N, 436N.

Tarkemmat aikataulut

Linjojen pdf-aikataulut ladataan HSL.fi sivujen tulostettaviin aikatauluihin 13.6. mennessä. Reittioppaaseen aikataulut tulevat näkyviin 18.7.2022.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tältä sivulta löydät meiltä usein kysyttyjä kysymyksiä, jotka liittyvät uusiin bussilinjoihin. Täydennämme osiota uusilla vastauksilla.

Etkö löytänyt vastausta?

Voit esittää lisäkysymyksiä palautelomakkeen kautta. Lisäämme vastauksen myös usein kysyttyihin kysymyksiin.