De nya linjerna i Mellersta och Västra Vanda och i nordöstra Esbo

I augusti 2022 sker det förändringar i linjenätet i Mellersta och Västra Vanda samt i nordöstra Esbo. Vandas busslinjer förändras bland annat i Myrbacka och Mårtensdal, i Mellersta Vanda och i Kivistö.

Den största förändringen är att det i fortsättningen finns fem stombusslinjer i Vanda som har hög turtäthet. Förbindelserna till regioncentra förbättras och busslinjerna möter bättre resenärarnas olika behov. Förändringarna beror på förändrade resbehov och på förändringarna i samhällsstrukturen. Senast förändrades linjerna i området 2015 när trafiken på Ringbanan startade.

 

Tre nya stomlinjer

Det kommer att inrättas tre nya stomlinjer:

  • 300 Elielplatsen - Hasselbacka - Myrbacka
  • 400 Elielplatsen - Mårtensdal - Vandaforsen
  • 600 Järnvägstorget - Herrgårdsforsen - Flygplatsen

Stomlinjerna ger ökad turtäthet och kortarer bytestider. Coronaviruspandemin har påverkat resandet så att Myrbacka och Rosendal har blivit allt viktigare regioncentra. Också detta har beaktats i det nya linjenätet.

Mer information om de nya linjer som startar i augusti samt om ruttändringar för de nuvarande busslinjerna hittar du på denna sida.

Bakgrund till förändringar

Den nuvarande busstrafiken i Västra och Mellersta Vanda består av linjer som har ett eget serviceområde men inte nödvändigtvis en tydlig roll i linjenätet. I det nya linjenätet har linjerna tydligare roller i trafiknätet och samtidigt blir turtätheten jämnare och byten smidigare.

Tätare anslutningsförbindelser

I fortsättningen är anslutningsförbindelserna till stationerna i Myrbacka och Aviapolis tätare. Trafikutbudet minskar på sträckor med få påstigningar. Efter förändringarna är servicenivån ändå god jämfört med antalet passagerare eftersom gångavstånden till närmaste hållplatsen förblir korta.

Nattbusslinjenätet ändras så att det motsvarar den nya dagtrafiken. Vi säkerställer att det finns kollektivtrafikförbindelser från de centrala bostadsområdena till Elielplatsen och Järnvägstorget även efter kl. 23

Förändringarna per område

Bakgrund till förändringar

  • Stomlinjerna är enkla att använda och har långa trafikerinstider. 
  • Starkare förbindelser till regioncentra 
  • Tät trafik betjänar olika behov olika behov och människor. 

Nedan hittar du information om förändringarna per område.

Nya rutter och busslinjer

Alla nya linjer och de linjer som förändras presenteras nedan.