Näkövammaiset

Sokeiden asiakasryhmään kuuluvat asuinkunnasta riippumatta kaikki, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. Silloin olet oikeutettu sekä vapaalippuun että saattajaan.

Ohjeita matkustamiseen